"Risk att förskolan drabbas av vårdnadsbidraget"

Från och med 1 juli kan landets kommuner införa vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget ger föräldrar möjlighet att stanna hemma med barn som fyllt ett år, men ännu inte 3 år, och få max 3000 kronor per barn och månad i ersättning, skattefritt. Bidraget kan inte kombineras med t. ex. sjukpenning, a-kassa eller föräldraförsäkring för ett syskon.

En av de kommuner som nu inför vårdnadsbidrag är Stockholms kommun, där bor Sofia Johansson med sin sambo Jonas Schneider och deras son Ture 2,5 år, så hon - eller hennes sambo - skulle alltså kunna välja att stanna hemma med Ture i ett halvår. Men Sofia Johansson tycker inte att vårdnadsbidraget är någon bra idé. En risk hon ser är mindre resurser till förskolan.

Reporter Åsa Lundström.