Databas VIS ska registrera fingeravtryck och bild

Den som söker visum till Sverige eller något av de andra 27 EU länderna som ingår i Schengenområdet kan redan nästa år komma att behöva låta fingeravtrycken bli registrerade och ansiktet fotograferat. Uppgifterna kommer att lagras i en stor central databas, Visa Information System (VIS). Enbart Sverige kommer att ha fotostationer på 95 ambassader och konsulat runt om i världen. Det berättar Mats Karlsson, projektledare för VIS vid Migrationsverket.

Reportrar: Rami Abdel Rahman och Alberico Lecchini

Tanken med VIS är att förhindra så kallad visumshopping, alltså att en person som nekas visum i ett land söker visum till något annat Schengenland för att sedan därifrån ta sig vidare till det första landet. Detta är möjligt nu eftersom man inte har några personkontroller vid de inre gränserna mellan Schengenländerna.

Men syftet är också att bekämpa terrorism och brottslighet, säger Mats Karlsson.

VIS-projektet ska vara klart i maj 2009 enligt Karlsson. Men det är svårt att sia om alla Schengen medlemmar ska ha sina system uppkopplat till den Centrala Databasen i den franska staden Strasbourg och i S:t Johan i Österrrike.

Det kan ta upp till två år innan alla EUs medlemmars ambassader utomlands är kopplat till systemet.

Men projektet har sina motståndare i det svenska riksdagen. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet är emot VIS och har reserverat sig.

Man anser att projektet är en del av byggande av ”Fästing Europa”. Kalle Larsson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, är en av de röster som varnar för det nya systemet som han hävdar är integritets känslig. Det kommer också att försvåra ännu mer för asylsökande att ta sig till EU länderna, säger han.

MER INFO

Genom att lagra uppgifter om alla visumansökningar centralt kan viseringsmyndigheten i ett land omedelbart se om en person redan har nekats visum till något annat land och i så fall avslå ansökan. Och genom att registrera fingeravtrycken för dem som söker visum förhindrar man att någon ansöker om visum under annan identitet än sin egen. När personen reser in i Schengenområdet kommer fingeravtrycken att användas för att säkerställa personens identitet.

Enligt Migrationsverket saknar över 90 procent av dem som söker asyl i Sverige identitetshandlingar. Med VIS skulle man kunna identifiera dessa - förutsatt att de inte har tagit sig in i Schengenområdet illegalt. Om personen har visum till Schengenområdet kan man också se vilket land som har utfärdat visumet och därmed ska pröva asylansökan.

Nordafrikaner registreras först.

VIS har blivit försenat i flera omgångar. Om EU:s ministerråd under sommaren antar VIS-förordningen, som är det rättsliga ramverk som krävs för att VIS-systemet ska kunna införas, kommer systemet troligen att börja införas i januari 2009 (Nu är det datum flyttad till maj 2009 enligt Mats Karlsson). Enligt en preliminär plan ska systemet under en tvåårsperiod införas etappvis med början i medlemsländernas ambassader och konsulat i Nordafrika som alltså måste förses med den utrustning som krävs för att registrera fingeravtryck och ta ansiktsbilder.

Därefter kommer Mellanöstern, övriga Afrika, Indien, Pakistan, Sydostasien, Balkan, Latinamerika, de forna Sovjetstaterna (utom Ryssland) samt Gulfstaterna. Till sist ska systemet införas i Kina, Australien, Nordamerika, Europa, Ryssland och Ukraina.

Källa: Databasinspektionen