WALTICs - en manifestation för ordens värde

Den litterära välrdkongressen WALTIC går under parollen ”The value of words”. Kongressen är en manifestation för ordens värde och de mänskliga rättigheterna, och syftar till att öka läskunnigheten i världen, värna yttrandefriheten och stärka upphovsrätten. Initiativtagare och värd är Sveriges författarförbund. För närvarande har drygt 600 deltagare från 60 länder anmält sig till WALTIC. Kongressen äger rum den 29 juni till 2 juli på Folkets Hus i Stockholm

En av dessa författare är Sailja Patel från Kenya och av indisk härkomst. Patels performance har censurerats i bl a Zanzibar. Men märkligt nog har även några deltagare på Waltic ogillat hennes poetiska och starka berättelse om kvinnlig underkastelse, hävdar hon.

Ordförande i Svenska författarförbundet Mats Söderlund hoppas dock att sammankonsten ska ge möjlighet till nya kontakter för att driva frågor såsom yttrandefriheten. Söderlund säger att det var inte svårt att få inbjudna författare att tacka ja till konferensen. Däremot var ett antal författare som inte fick tillstånd att åka till Sverige. Bl.a. från China och Iran. Den iranska författarinnan Parvan Ardalan var en av dem drabbade.

Och för att mindre bemedlade författare skulle ha möjlighet att finansiera sitt deltagande gick några svenska kulturpersonligheter in med pengar. Björn Ulvaeus, Jan Guillou och Henning Mankell bidrog med 200 000 kr. var, ur egen ficka, berättar Mats Söderlund. T.ex. Henning Mankells bidrag hjälpte till för att författare från olika länder i Afrika skulle mötas, något som är inte så enkel i denna kontinent.

Reportrar: Alberico Lecchini i samarbete med Zana Serin (kurdiska red.) och Talib Yass (arabiska red.)