Vårdval Stockholm slår hårt mot vårdtunga områden

Vårdval Stockholm utvärderades efter de första fyra månaderna i drift. Det kunde konstateras att det har bildats fler husläkarmottagningar och att fler invånare har valt att lista sig vid dessa i Stockholm.

Men systemet har fått kritik efter att mottagningar på socialt utsatta områden- och med en relativ ung befolkning fått det mycket tuffare än förut. Mindre personal och fler patienter orsakar stora spänningar i systemet.

Reporter: Alberico Lecchini

Filippa Reinfeldt,  ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden vid Stockholm Landsting, var säker på sin sak när Vårdval Stockholm infördes 1 januari i år. Men det nya systemet har visat sig ha allvarliga brister i områdena med sociala problem och en ung befolkning. En utredning som gjorts av Ernst & Young på uppdrag av Stockholms landsting visar att vårdcentralerna i invandrartäta områden som Skärholmen, Tensta-Rinkeby och Fittja har fått fler patienter - men samtidigt mindre ekonomisk ersättning per patient.

- Att det blivit sämre ersättning beror på att det nya systemet är åldersfixerat och ger mindre ersättning för yngre patienter. Och just dessa områden har en relativt ung befolkning - och dessutom allvarliga sociala problem.

Det säger Helena Jossefsson, verksamhetschef i Fittja Vårdcentral.

Vårdval Stockholm bygger på att invånarna själva, oavsett var de bor, får välja vilken vårdcentral de vill tillhöra. Och varje patient bär med sig - som Filippa Reinfeldt uttrycker det - en så kallad ”ryggsäck med pengar” för att betala för vården.

Men den summan är alltså relaterad till åldern. Barn under sex år och äldre över 64 ger mer pengar till vårdgivaren. Detta ger som resultat att mottagningar på välmående områden som t ex Östermalm som har fler äldre får högre ersättningar. Och i Fittja och andra liknande områden måste mottagningarna därför ta emot fler patienter för att kompensera den ekonomiska förslusten. Och personalen har då de mycket tufft, berättar Helena Josefsson.

För att ekonomin ska gå ihop har man på Fittja Vårdcenrtal tvingats minska på sjukvårdspersonalen, sammanlagt med sex stycken. Och det finns ytterligare ett problem som är svårt att lösa, nämligen bristen på tolkar, säger Helena Josefsson.

Från oppositionens sida kan man inte låta bli att understryka att man hade förutsett att Vårdval Stockholm skulle slå fel. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har upprepade gånger varnat för att systemet skulle skapa orättvisor. Raymond Wigg, landstingsråd för Miljöpartiet, hävdar att hans parti vill jobba för ett system som bygger på förebyggande hälsovård. Partiet vill dessutom att den socioekonomiska ersättningen ska återinföras för att öka rättvisan i systemet. Samma åsikt har Helena Josefsson från Fittja vårdmottagning. Men inte allt verkar vara negativt i det nya systemet. Det finns också vissa positiva inslag i reformen, säger hon.

Alliansregeringen i Stockholms landsting har lovat att titta närmare på bristerna i systemet inför nästa års budget, bl.a. när det gäller tillgången till auktoriserade tolkar och ersättning för läkarbesök.

NYHETSDESKEN/A.L.