Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets skugga

I sin nya bok ”Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets skugga” berättar historikern Tobias Berglund om hur det under andra världskriget upprättades ”koncentrationsläger” i Sverige, där obekväma utlänningar placerades utan rättegång och utan att få veta vad de anklagades för. Berglund har genom att granska tidigare hemligstämplade dokument upptäckt att Sverige sammanlagt hade 14 läger av den typ som han kallar ”koncentrationsläger”.

Varför valde han då begreppet ”koncentationläger”?

Alla läger bevakades av beväpnade vakter. De som sattes i de här lägren var danska och norska flyktingar som var aktiva Hitlersmotståndare och antinazister som hade flytt undan nazisterna i Tyskland. Som mest satt 1.500 individer i lägren, skriver Tobias Berglund i sin bok.