En teater för alla överallt i landet - Riksteatern fyller 75 år

Visionen har blivit tre kvarts sekel gammal: en teater för alla och överallt i landet. Men nu, när Sveriges turnerande nationalscen firar sina första 75 år, är denna vision högst levande. Med ungefär tio dagliga föreställningar på olika scener i landet under teatersäsongen, och med en årlig publik på 1.200.000 har Riksteatern nått ganska långt. Samtidgt föds nya visioner: internationella och interkulturella samarbeten, en teater för unga i samklang med tiden och förändrade former för teaterarbete.