Ökad civil-militär samverkan i Afghanistan

I Afghanistan tas nu ett viktigt steg för att öka samarbetet mellan svenskt bistånd och Sveriges militära insats i landet. Fyra civila utvecklingsrådgivare placeras nu på den svenska Isaf-styrkans bas i Mazar-i-Sharif, för att komplettera den militära insatsen. Det här är första konkreta exemplet på den pågående utvecklingen mot en ökad civil-militär samverkan när Sverige engagerar sig i konflikthärdar ute i världen. Biståndminister Gunnilla Carlsson är en av dem som hälsar en sådan utveckling.

Afghanistan hålls nu fram som det första exemplet på hur de höga murarna mellan bistånd och militära insatser håller på att - om inte raseras - så i alla fall luckras upp.

Det sker samtidigt som både biståndet och den svenska militära närvaron i Afghanistan utökas.

Och även om den absoluta merparten av biståndet även fortsättningsvis kommer leta sig ut i Afghanistan genom andra kanaler, är det mycket positivt att den civila insatsen på den svenska campen i norra Afghanistan förstärks från en enda utvecklingsrådgivare till fyra.

Det menar Bengt Alexandersson, som fram till i höstas var chef för den svensk-finländska Isaf-styrkan -eller PRT-t som det också heter - i Afghanistan.

Men alla är inte positiva till den här utvecklingen. Bland annat Svenska Afghanistan-kommittén och Svenska Freds har varnat för att blanda ihop militära och civila insatser.

Och samtidigt som socialdemokraternas biståndspolitiska talesman Kent Härsteddt uttrycker stöd för den pågående utvecklingen, är inte heller han odelat positiv.

Och även på biståndsorganet Sida välkomnar man utvecklingen mot en ökad militär/civil samverkan...

Och det finns fler konflikter där det här kan bli ett framgångsrikt koncept, tror Sidas biträdande generaldirektör Magnus Lindell.

Reporter Anders Ljungberg.