Kyrkoledare vill avskaffa kyrkans vigselrätt

Nio biskopar i Svenska kyrkan föreslår att trossamfundens vigselrätt avskaffas - men att möjligheten att fira kyrkbröllop ska finnas kvar. Att kyrkan idag har juridisk vigselrätt gör det i längden ohållbart att låta präster slippa viga homosexuella par, skriver biskoparna på Dagens Nyheters debattsida.

Samma krav på avskaffande av trossamfundens vigselrätt – dock av andra skäl - kommer nu från Evangeliska frikyrkan. Förklaringen går att finna, säger Stefan Swärd, styrelseordförande för Evangeliska Frikyrkan i de föreslagna förändringarna av äktenskapslagstiftningen. Om samfundet blev av med vigselrätten, skulle vi kunna välja fritt vilka som får hålla bröllopsceremoni i kyrkan.