Oro i S efter ras i opinionsmätningar

Raset för Socialdemokraterna i helgens opinionsmätningar har ökat krisstämningen inom hela den Socialdemokratiska arbetarrörelsen, och jakten på syndabockar pågår för fullt. Samtidigt kan den moderate statsministern Fredrik Reinfeldt glädja sig åt motsvarande kraftiga opinionsuppgångar. Däremot är det osäkert hur det ska gå för samarbetspartierna Kristdemokraterna och Centern, och därmed för alliansregeringens möjligheter att vinna nästa val.

 

Två nya opioninsmätningar kom i helgen. I Demoskop rasade Socialdemokraterna med 8,6 procentenheter till 30,9 procent, medan Moderaterna ökade med 9 procentenheter till 35,5 procent. Moderaterna är därmed det största partiet i Sverige. Men för Kristdemokraterna och Centern blev Demoskops mätning en dyster läsning. Båda partierna hamnade under 4-procentspärren och skulle om det vore val idag inte kommit in i riksdagen.

De enda statistiskt säkra förändringarna är de för Moderaterna och Socialdemokraterna.

I Demoskops mätning fick alliansen 50 procent av sympatierna, och leder nu för första gången sedan 2006 över oppositionen med nästan 5 procentenheter.

I en opioninsmätning från institutet Skop noteras också en liknande trend. Här får alliansens fyra partier 48,8 procent av sympatierna mot 46,2 procent för oppositionen. Socialdemokraterna backar från 35,5 procent till 33,9 procent, medan Moderaterna ökar från 27,5 procent till 33,4 procent.

Med sämre opinionssiffror för socialdemokraterna ökade i helgen också trycket på att LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin att inte bara lämna posten som styrelseledamot i försäkringsbolaget AMF utan också att hon borde lämna posten som ordförande i LO.

Enligt kritikerna i LO-leden och inom det socialdemokratiska partiet hade Wanja Lundby-Wedins agerande i AMF-styrelsen, med det jättelika pensionsavtalet till dess förre vd Christer Elmehagen, djupt skadat förtroendet inte bara för LO utan också för Socialdemokraterna. Något som nu kunde avläsas i helgens opinionsundersökningar.

LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin sitter också enligt tradition i Socialdemokratiska partiets verkställande utskott. Det visar ju tydligt på den koppling som finns mellan den fackliga organisationen LO och det Socialdemokratiska arbetarpartiet, SAP. Två grenar på samma träd som det brukar beskrivas som.

SAP bildades 1889 och LO 1898 och under lång tid fanns en kollektivanslutning till det Socialdemokratiska partiet via ett medlemskap i ett av LO:s fackliga förbund. Detta avskaffades 1987. LO har under åren varit en stor ekonomisk bidragsgivare till SAP.

Nu råder alltså kris inom denna socialdemokratiska arbetarrörelse. Det finns också en intern kritik mot den linje som S-ledaren Mona Sahlin valt genom att ingå en allians före valet med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som kritikerna menar bakbinder Socialdemokraterna.

Mona Sahlin bidrog med sina uttalanden till att Wanja Lundby Wedin lämnade styrelsen i AMF pension, och också ett par andra uppdrag. Men inom LO-leden kvarstår kritiken mot Wanja Lundby-Wedin, och inom det Socialdemokratiska partiet ser man alltås på vissa håll LO-ordföranden som den som utlöst opinionsraset. Helle Klein, ledarskribent på oberoende socialdemokratiska Aftonbladet och Peter Akinder ledarskribent på oberoende socialdemokratiska Östran i Kalmar kommenterar för Sveriges Radio vad som nu händer inom Socialdemokratin.