Idag firar romerna internationaldag

Idag, den 8 april, firas världen över den romska nationaldagen, som kanske egentligen skulle kallas ”internationaldag” eftersom romerna inte har något eget land utan är spridda över hela världen. Det säger Veli Brijani på den romska redaktionen vid SR International.

Att det blev just detta datum beror på att det var den 8 april 1971 som Förenta Nationerna erkände romerna som en internationell minoritetsgrupp.

Romerna har sedan 1999 status som nationell minoritet i Sverige, vilket bland annat innebär att staten ska bidra till bevarandet av den romska kulturen och det romska språket. De omkring 25.000 romerna i Sverige har idag två romska kulturcentra, det finns en romsk tidning och två romska radioprogram.

Reporter Cecilia Huldt.

cecilia.huldt@sr.se