Offentliga finanser ska skydda välfärden

Regeringens vårbudget fokuserar på den ökande arbetslösheten och att allt fler människor kommer att hamna i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regeringens arbetslinje gäller fortfarande, men det blir nu allt svårare att hitta nya jobb. Kommunerna får mer statliga pengar nästa år, men i vårbudgeten finns inga nya reformer och heller inga skattehöjningar.

Oppositionen är mycket kritisk och anser att regeringen nu har tappat greppet om finanserna.

På ett år har det ekonomiska läget internationellt och i Sverige ändrats radikalt. Från stora överskottet i statens affärer på 135 miljarder är vi på väg mot underskott i nästan samma storleksordning. Staten måste i år låna upp pengar till driften när inkomsterna faller och utgifterna ökar kraftigt.

Bruttonationalprodukten, summan av vad som produceras av varor och tjänster, beräknas falla med hela 4,2 procent i år. Krisen blir långvarig, tror regeringen.

Den öppna arbetslösheten stiger åren framöver för att 2011 toppa på 11,7 procent.

Kostnaderna för arbetslösheten ökar i år med 10 miljarder, tror finansministern, det är pengar som ska täcka ökade kostnader för a-kasseersättning och riktade åtgärder mot framförallt ungdomar, jobb och utvecklingsgaranti och jobbpraktik.

Finansminister Anders Borg ser dystert på utvecklingen och sammanfattade i riksdagen vad som nu måste göras:

– Vi ska värna om de offentliga finanserna, skydda kärnan i den offentliga välfärden, dämpa nedgången och säkra att arbetslösheten inte långsiktigt biter sig fast – sade finansministern och han betonade att ordning och reda i offentliga finanser är ”skyddsjärn mot de internationella finansiella marknaderna”.

– Vi kan inte lyfta Sverige ur världen, sade Borg, men vi kan bygga förstärkningar till välfärden.

Kommunerna får 7 miljarder i extra statliga pengar nästa år och ytterligare 10 miljarder för de kommande två åren. Bra, men för lite anser oppositionen. Kommunerna behöver minst 5 miljarder kronor redan i år för att inte behöva säga upp anställda inom skolan och vården.

Det är inte mycket regeringen kan göra åt det faktum att efterfrågan på svenska exportvaror, som stål, papper, lastbilar och verkstadsprodukter har fallit kraftigt och löst ut en fortgående arbetslöshet, sa finansminister Borg. De jobben kommer först tillbaks när det vänt internationellt.  Regeringen räknar med att 46 000 personer fler än i höstas kommer att vara i så kallade arbetsmarknadspolitiska åtgärder och 2011 kommer 250 000 personer att omfattas av dessa åtgärder till en kostnad av 42 miljarder kronor.

Finansminister Anders Borg anser att tidigare förd politik nu är grunden för att möta dessa allt sämre tider:

– Det är tuffa tider nu. Regeringen möter krisen. Det kan vi göra därför att denna regering och tidigare regeringar tagit ansvar i goda tider så att vi nu har resurser att möta nedgången.

– Det är ansvaret under de goda åren som gör att vi nu har kunnat förstärka jobbavdragen så att hushållarna har mer i plånboken. Det är ansvar i goda tider som gör att vi kan göra stora investeringar i järnvägar, vägar och forskning, satsa på kunskap, och det är det som gör att vi har kunnat minska skuldsättningen och att vi kan värna om välfärden också nu under krisen, sade Anders Borg.

Anders Borg, menar att vänsteroppositionen är splittrad och att man utlovar mer pengar till allt.

Men socialdemokraternas ekonomiske talesman Tomas Östros gick till häftigt angrepp mot alliansregeringens politik, som han ansåg hade tappat greppet om finanserna och att man urholkat arbetslöshetsförsäkringen när den nu behövs som mest. Tomas Östros vill se mer av investeringar och utbildning för att motverka krisen. Nedgången i svensk ekonomi handlar inte bara om en sämre exportmarknad utan också om en fallande hemmakonsumtion, sade Tomas Östros och han riktade sin kritik direkt mot Anders Borg som han anser har bidragit till ett ”otrygghets chock”.

– Människor är rädda att arbetslöshetskassan inte fungerar. De är rädda föra att blir man arbetslös då blir man fattig. Du bär på en personligt ansvar för det att en halv miljon människor trängts ut och du kommer till riksdagen utan förslag på hur vi ska få en arbetslöshetsförsäkring som återigen skänker den trygghet som krävs – inte bara för de som är arbetslösa utan för alla som riskerar att bli det, som håller hårt i slantarna för att man är rädd för vad som kommer att hända, sade socialdemokraternas Tomas Östros i finansdebatt i riksdagen med finansminister Anders Borg.

Sammanfattning/Göran Löwing