Förtroendevalda riskerar lägre A-kassa

Personer som ägnar en del av sin arbetstid åt fackliga förtroendeuppdag riskerar att förlora en del av sin a-kasseersättning om de blir uppsagda. Oavlönade uppdrag räknas inte som förvärvsarbete även om den drabbade har betalat full avgift till a-kassan. A-kassornas Samorganisation spår att problemet kommer att visa sig vara större än man tidigare trott, när allt fler anställda nu sägs upp på grund av den ekonomiska krisen.

En som har fått sin arbetslöshetsersättning sänkt är Katarina Johansson från Jokkmokk. Hon arbetade på serviceföretaget PICAB och blev arbetslös i juli förra året. Hon hade ett fackligt uppdrag på deltid vid fackförbundet Unionens regionförbund, och fick ett oväntat besked när hon vände sig till A-kassan.

- Ja, jag skickade in min arbetsgivare intyg från alla tre som betalade min lön. Man räknade bara min anställning på PICAB då, som förvärvsarbete. All den lön som jag fått utbetalt i form av ersättning för förlorad arbetsförtjänst det räknades inte som inkomst.

Katarina Johansson hade också ett politiskt uppdrag i Jokkmokks kommun. Sammanlagt upptog hennes politiska och fackliga engagemang 35 procent av arbetstiden - arbete som betalades av Unionen och kommunen - och hon hade i praktiken heltidslön. Men när hon blev uppsagd räknades inte det politiska och fackliga arbetet som förvärvsarbete.

- Och det här är lite märkligt. Vi har lagar och regler som går stick och stäv med varann. För om man tittar på förtroendemannalagen som gör rätt till tjänstledighet för att kunna utföra förtroende uppdrag, då ska man inte bestraffas för det på sin arbetsplats, utan man ska samma villkor som alla andra som om hade varit på sitt arbete, säger Katarina Johansson, som har överklagat A-kassans beslut till Länsrätten. Frågan har dock inte avgjorts än.

Regelverket om oavlönade fackliga eller politiska uppdrag hade inte uppmärksammats förrän alliansregeringen skärpte försäkringslagen för de arbetslösa 2007. Regeringen ändrade reglerna så att den här typen av uppdrag inte längre räknades som förvärvsarbete.

Anders Wikander, utredare på A-kassornas Samorganisation, konstaterar att det fortfarande saknas siffror på antalet berörda, men han tror att det kan bli ett stort problem.

- Det är ju ganska många om man tänker efter. Med de  massvarsler som vi har nu, så kommer att flytta upp ett antal personer som arbetslösa som har haft förtroendeuppdrag med oavlönade frånvaro från huvudsysslan. Frågan dök upp när man ändrade regelverket 2007. Dessförinnan kunde man ju ofta räkna ersättningen på grundlönen och bortsåg ofta från den typen av frånvaro. Det kunde var allt möjlig frånvaro, sjukdom, förldrapenning och uppdrag, det tog man inte hänsyn till. Men sen 2007 så ska man göra så ska man göra det, så problemet dök upp då, säger Wikander.

För närvarande finns det sju fall där förtroendevalda har försökt ändra på A-kassans beslut. Men av de sju som överklagat har bara en lyckats få full a-kasseersättning. De andra sex har fått ett negativt besked.

Oscar Eneroth, LO:s ombudman och ansvarig för a-kassefrågor, tror också att problemet kan bli allvarligare, och att den nuvarande lagen kan påverka människor så att de undviker ta på sig förtroendeuppdrag på deltid. Enligt honom kan det i sin tur försvaga den så kallade svenska modellen.

- LO:s medlemsförbund har många har ganska många förtroendevalda som i den finasiella krisen som råder drabbas negativt  Våran bedömning är att man ska aldrig straffas för att man tar ett fackligförtroendeuppdrag eller något annat förtroendeuppdrag för den delen. Det kan vara som politiker i en kommun, eller ett uppdrag i hyresgästförening eller vad som heslt. Om man drabbas då negativt av det kan det få som konsekvens att man faktisk avstår för att ta ett sånt förtroendeuppdrag, tror han.

SR International har försökt få en kommentar från arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, men han hänvisar till tidigare pressmeddelanden, där han har sagt att han inte är beredd att uttala sig vidare om frågan innan beredningsarbetet är avslutat.

Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkring har i sitt senaste regleringsbrev fått i uppdrag att senast den 30 oktober 2009  redovisa hur dagens regler för a-kassa och förtroendeuppdrag ska tillämpas, samt även se om dagens regler är ändamålsenliga.

Reporter: Alberico Lecchini