TBE drabbar allt fler i Sverige

Fästingar gynnas av ett varmt klimat och forskarna ser nu hur de sprider sig allt mer över landet. Antalet fall av den fästingburna hjärninflammationen TBE ökade förra året med nästan 25 procent och det finns anledning att vaccinera sig mot denna virussjukdom om man visats i fästingstäta områden, som t ex i östra Svealand.

I fjol drabbades 224 svenskar av den fruktade TBE infektionen mot 182 fall året innan. Östra Svealand, dvs. Stockholm, Uppland och Södermanland  hade flest av fallen eller 70 procent. I Stockholms skärgård och längs Mälardalen har det alltid funnits många fästningar. Men nu ser vi också en utbredning till andra delar av landet och till och med i Norrland börjar fästingarna att dyka upp.

Lars Lindquist, som är infektionsläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, säger till SR International att han tror att det snabba ökningen av TBE-fall delvis beror på klimatförändringar. Ökningen är störst kring Vännen, Vättern men även på Västkusten.

Marika Hjertqvist, epidemiolog på Smittskyddsinstitutet, säger att ökningen i statistiken delvis också beror på att sjukdomen nu får större uppmärksamhet, men att det ändå är den reella ökningen som ger utslag i statistiken.

– Läkarna är också mer uppmärksamma eftersom sjukdomen blivit mer känd.

Informationen om TBE-infektionen och att man kan vaccinera sig mot den har fått god spridning hos allmänheten säger Lars Lindqvist:

– Vi ger ganska mycket vaccin i Sverige men erfarenheter från andra länder, t ex Österrike,  visar att vi måste vaccinera i mycket större utsträckning för att det ska visa utslag i statistiken. Vi ger 400 000 vacciner varje år men det är fortfarande många som går ovaccinerade. Vi vet förstås inte hur många fall vi skulle haft om vi inte har vaccinerat de här personerna. Det som vi däremot vet är att  men man måste vaccinera mer för att man ska få ner antalet fall, säger Lars Lindqvist.

Fästingar kan överföra två sjukdomar till människan, virussjukdomen TBE  och borrelia, en bakteriebaserad sjukdom. Borrelia brukar ge en rodnad på huden och senare också feber och muskelvärk. Det finns inget vaccin mot borrelia.  men sjukdomen kan behandlas med antibiotika.

De millimetersmå fästingarna sitter ofta på grässtrån och väntar på sina offer - djur eller människor. När de hittat en lämplig plats på kroppen biter de sig fast och suger det blod honorna behöver för att lägga sina ägg.

Många fästingar bär vare sig på borrelia bakterier eller TBE- virus. Andra kan ha den ena eller båda infektionerna i munhåla och tarm.

Just TBE - sjukdomen är lömsk, då man i alla fall tidigare inte gjorde kopplingen mellan symtom och fästingbett, säger Lars Lindquist.

Sjukdomen ger i lindriga fall influensasymptom som feber, muskel och huvdvärk. I allvarligare fall ger sjukdomen hjärnhinneinflammation och förlamningar och också livslånga men, framför allt hos äldre. Barn drabbas sällan. 

I Sverige insjuknar varje år omkring 300 personer - minst en av dessa avlider. 

Råd inför en ny fästingssommar, då kanske också många fler kommer att semestra hemma istället för utomlands, är att låta vaccinera sig. Det kan barn över tre år också göra. Sannolikheten att drabbas av allvarligare former av TBE ökar också med stigande ålder. Inspektera kroppen efter en dag utomhus och plocka bort eventuella fästingar och sök vård om man upptäcker rodnader kring bett eller får feber och värk.

Ett varmare och fuktigare klimat kommer också att gynna fästingarnas utbredning både geografiskt och till antalet. Det är ingalunda bara Sverige som har dessa obehagliga små kryp. De är vanliga i hela Centraleuropa och i Finland och vidare österut.

Reporter: Göran Löwing