EU-valfråga 5: Fildelning

FRA- och IPRED-debatterna, Pirate Bay-rättegången och nu senast den stormiga omröstningen i EU-parlamentet om det nya telekompaketet. På kort tid har frågor om illegal fildelning, personlig integritet på nätet och om upphovsrätten hamnat i EU-politikens centrum. Det gäller inte minst i Sverige, där Piratpartiet - med frågor om friheten på nätet som enda egentliga fråga - ligger bra till att få ett av de svenska mandaten i EU-parlamentet. Men bakom uppsvinget för nätfrågorna ligger också en stark högljudd opinion, vars kraft har överraskat till och med luttrade politiker.

Centerns Lena Ek berättade så här inför EU-parlamentets omröstning om det omdebatterade så kallade telekompaketet:

-Det ringer hela tiden konstant, och det väller in mail i mailboxen. Från början svarade jag på dem en och en, men nu så har jag gjort ett gruppsvar. För nu är vi uppe i över tusen mail sedan lunchtid.

Flera händelser de senaste året har verkligen spelat dem i händerna som velat föra upp frågorna om rätten till gratis fildelning och personligt skydd på nätet på den politiska dagordningen.

Först var det ståhejet kring den nya FRA-lagen: om Försvarets Radioanstalts möjligheter att avlyssna tele- och datatrafik i kabel. Det blev en av de senaste årens mest upprörda politiska debatter i Sverige, där inte minst mängder av bloggare bedrev en stark opinion.

Nästa stora Internet-debatt gällde införlivandet av EU-direktivet Ipred i svensk lag. Det handlade om rätten för skiv- och filmbolag till exempel att samla uppgifter om aktivitet på datorers ip-adresser och begära information om olagliga fildelare. Återigen gick debattens vågor höga.

Så kom Pirate Bay-rättegången, som mynnade ut i hårda domar i april för de fyra ansvariga för fildelningssajten. Och så nu senast turbulensen kring EU:s telekompaket, som EU-parlamentet gjorde tummen ned för på sin sista session före valet.

Mycket uppmärksamhet har det varit, och inte minst har alla debatter visat att frågor om personlig integritet och friheten på nätet är frågor som berör EU och EU-parlamentet.

I kölvattnet av det här har Piratpartiet seglat upp som en outsider i EU-valet. Och det med en enda egentlig fråga på programmet: rätten att fildela fritt och slippa övervakning på nätet.

Det handlar om medborgerliga rättigheter, säger förstanamnet på Pirapartiets EU-vallista Christian Engström:

- Vi måste värna det som är det demokratiska samhällets grundvalar, och där ingår rätten att kommunicera privat utan att vara övervakad, även om man gör det elektroniskt. Vi vill att posthemligheten ska gälla även på det sått som vi kommunicerar nuförtiden. Det är själva kärnan i Piratpartiets budskap.

EU-parlamentariker Olle Schmidt (FP) tycker så här:

-Att situationen är mycket svår och att det inte är lätt att hitta en balans mellan de här två intressena, det håller jag helt med om. Men att det skulle leda till att vi säger att människor som försörjer sig på immateriell rätt och skriver böcker, musik eller annat inte ska få betalt för det, det vore att gå alldeles för långt. Däremot ska det vara en hög integritet och rättssäkerhet på Internet.

Går det att få ihop den där ekvationen då?

- Jag tror att det går att få ihop den, men det blir inte så enkelt.

Och även om det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som - efter Piratpartiet - har den mest radikala uppfattningen om frihet och rättssäkerhet på nätet, är det inte en fråga som strikt följer höger-vänsterskalan i svensk politik. Till exempel stred den moderate parlamentarikern Christofer Fjellner och Vänsterpartiets Eva-Britt Svensson sida vid sida för tillägget som senare vann; om att ingen ska kunna stängas av från Internet utan att det först finns ett domstolsbeslut i frågan.

Reportar: Maria Quistberg, Anders Ljungberg (med material från SVT Agenda)

Our journalism is based on credibility and impartiality. Swedish Radio is independent and not affiliated to any political, religious, financial, public or private interests.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista