Iranska föreningar mobiliserar sig i Sverige

Man räknar med att det finns omkring 70.000 exil-iranier bosatta i Sverige, nästan alla med släkt och vänner kvar i Iran. Iranska föreningar i Sverige mobiliserar nu sina medlemmar för att stödja protesterna i Iran. Via internet kommunicerar de med människor i Iran och sprider information med meddelanden via sms, Facebook och Twitter när de stora tv-bolagen och andra medier blir censurerade av regimen. Det berättar Araz Fani, ordförande i i Föreningen för stöd av mänskliga rättigheter och demokrati i Iran. Föreningen är verksam i Angered i Göteborg.

- Det är riktigt. Jag läste att TV-kanalen Al Arabia också har stängts av, BBC har kastats ut samtidigt som de kända TV-kanalerna inte längre finns i Iran. Så det blir via den inofficiella eller folkliga vägen som information skickas ut från Iran, säger Araz Fani. 

Föreningen översätter en del av materialet från Iran och sprider det till olika medier som kan vara intresserade i Göteborg. Enligt radiostationen Voice of America är Sverige, näst efter USA, det land som är mest effektivt när det gäller att sprida information om protesterna och konflikten i Iran, berättar Araz Fani. Han tycker att det finns hopp om att man ska lyckas bryta regimens förtryck av den iranska folket.

- Det finns gott om hopp. Det som händer i Iran är en av de största sociala rörelserna i hela världen. En miljon personer på gatorna är egentligen inte lite, trots att det kunde ha blivit fler än så. Folk vill ha ett gott och bra liv och ett demokratiskt samhälle. De kommer att kämpa mot diktaturerna i Iran och mot regeringarna, mot Ahmadinejad helt enkelt som finns i spetsen av regeringen som president, säger Araz Fani.

Han påpekar dock att kampen för demokrati och mänskliga rättigheter är oerhört svår utan det svenska folkets stöd.

- Utan våra medmänniskor här kommer vi inte att kunna nå fram och sedan få göra så gott som vi kan. Vi behöver stöd på olika sätt från politikerna, från folket och från det civila samhället, säger Araz Fani.

Reporter Alberico Lecchini