Oklart hur många svenskar som är i Iran

Under den gångna helgen har svenska medier rapporterat om det tilltagande våldet mot de demonstranter i Iran som protesterar mot det misstänkt uppgjorda presidentvalet. Omkring 100 svenska medborgare är fast bosatta i Iran, uppger svenska ambassaden i Teheran. Dessutom är ett okänt antal svensk-iranier på besök i landet, men de svenska myndigheterna har ingen uppfattning om hur många det rör sig om. Om svenska medborgare skulle hamna i svårigheter kan de höra av sig, men enligt ambassaden är det inte säkert att Sverige kan hjälpa dem.

-Alla svenska medborgare kan höra av sig. Vi har ett problem när det gäller folk som har dubbelt medborgarskap, som alltså både är svenskar och iranier, eftersom Iran inte erkänner dubbelt medborgarskap. Och ur deras synvinkel är alltså de personerna endast iranska medborgare, inte svenska medborgare. Det gör att ambassaden har väldigt svårt att bistå och gripa in när iranska medborgare har fått besvär med iranska myndigheter. Men när det gäller rent svenska angelägenheter som utfärdande av svenskt pass och kontakter med anhöriga i Sverige så kan vi naturligtvis hjälpa till som vanligt. Även för folk som har dubbelt medborgarskap, säger ambassadsekreterare Charlotte Jönsson.

Svenska ambassaden ligger långt ifrån de delar av Teheran där demonstrationerna har pågått den senaste veckan. Informationsläget är mycket oklart, och ambassaden söker upplysningar om vad som händer via medier, egna kontakter i landet och informationsutbyte ambassader emellan, berättar Charlotte Jönsson. Många rykten cirkulerar också. Ett sådant rykte som nått Sverige under de senaste dagarna är att Teheranborna uppmanas att hålla sina hem öppna, alltså låta bli att låsa ytterdörren, för att demonstranter som flyr snabbt ska kunna gömma sig. Men det är inget som har nått svenska ambassaden.

-Nej, det är inget jag har hört. Däremot finns det ett rykte som har varit i omlopp den senaste veckan att EU-ambassader tar emot skadade och sårade demonstranter. Det är ett mycket envist rykte. Det finns ingen grund i det här, varken svenska ambassaden eller någon annan EU-ambassad tar emot sårade eller skadade demonstranter. Det är ett rykte som jag tror har uppstått på nätet och det finns en Facebook-kampanj som driver det, men detta är alltså inte sant, varken när det gäller svenska ambassaden eller andra EU-ambassader, säger Charlotte Jönsson.

Reporter Cecilia Huldt