Almedalen - startskott för valrörelse

Politikerveckan i Almdalen är slut. 1042 evenemang är avklarade varav sju partiledartal. Vad hamnade i fokus? Vad glömdes bort? Och hur formerar sig alliansen och den rödgröna oppositionen inför nästa års val?

För den rödgröna oppositionen var årets Almedalsvecka viktig för att markera att man nu är en utmanande trio till den borgerliga alliansen nästa år. I mångt och mycket har man kopierat alliansens upplägg med många leenden och kramar för att visa hur mycket man gillar varandra. Att man inte är överens i alla skattefrågor är klart, men i Visby kunde oppositionen enas om att ändra fastighetsbeskattningen, om man får regeringsmakten om ett år. Förslaget är inte nytt, det lade socialdemokraterna fram i Visby för ett år sedan och har nu fått Miljöpartiet och Vänsterpartiet att ansluta sig. Fastighetsskatten återinförs på villor med taxeringsvärden över 4,5 miljoner kronor och den så kallade uppskovsskatten på reavinster ska tas bort på sikt. De rödgröna förändringarna ska betalas med en högre reavinstskatt.

Avskaffandet av fastighetsskatten och införandet av en generell fastighetsavgift på 6000 kronor var ju ett av alliansens segervapen när man vann valet 2006.

Helt säkert kommer man inte att sitta still i den borgerliga båten inför valet, utan måste kompromissa igen inbördes för att möta detta rödgröna skatteförslag, som ligger fast enligt Mona Sahlin:

– Vi har lämnat våra besked nu och det handlar inte bara om fastighetsskatten utan är en fördelning mellan olika bostadsformer och de med dyrare villor, sade Mona Sahlin i Visby.

Detta var det första konkreta skattebeskedet från oppositionen. Också förmögenhetsskatten kan komma att återinföras, även om Miljöpartiet varit emot då det slår mot småföretagarna, som man säger sig vilja värna.

Den borgerliga alliansen låg lågt i gemensamma utspel i Visby. Partiledarna kunde profilera egna frågor. Centerns Maud Olofsson ville efter all kritik från företagarna för att ha gjort för lite för dem under de tre åren som gått, blidka med ett statligt miljökonto med möjligheter för små- och medelstora företag att låna pengar till utveckling av gröna uppfinningar.

Kristdemokraternas Göran Hägglund passade på att ge kulturvänstern en känga för att ägna sig mest åt könsrelaterade frågor och åt att häckla familjen och vanligt folk, sa Göran Hägglund:

– De som har familj och arbetar och tar semester, dem hittar alltid vänstern något fel på.

 Kristdemokraterna vill också införa skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer.

Folkpartiledaren Jan Björklund talade förstås om sitt favoritämne -skolan, men i hans tal fanns också en fråga som skulle bli till en liten röd tråd innefattande andra: Ungdomsarbetslösheten; som närmar sig 30 procent i Sverige, medan den i Danmark ligger på 9 procent idag.

Björklunds bidrag heter lärlingsutbildning med lägre lön och sämre arbetsrätt:

– Om man har lägre lön när man är 19-20 år så får man lättare jobb. Idag har vi höga nivåer i avtalen, men många ungdomar får inte dessa jobb utan blir arbetslösa och får leva på socialbidrag.

Jan Björklunds förslag fick visst stöd också från Socialdemokraterna och LO, även om man hade lite olika uppfattning om lönenivåer. Men det verkar alltså finnas en bredare politisk grund för att till hösten ta itu med den alarmerande höga ungdomsarbetslösheten.

Miljöpartiets Peter Eriksson angrep Fredriks Reinfeldt för att göra för lite i klimatfrågan, och hade själv många idéer om hur maten skulle bli bättre.

Vänsterpartiets Lars Ohly ville se mer statligt ägande i bankerna Nordea och SBAB, men fick genast mothugg från både Socialdemokraterna och Miljöpartiet, så i allt är man inte överens. Inte ännu i alla fall.

Sist ut i talarstolen i Almedalen var moderatledaren och statsministern Fredrik Reinfeldt som sedan den första juli är även ordförande för EU. Och det var från denna position han blickade ut över talarna i parken. Ingen inrikespolitik eller kritik av sina politiska motståndare här hemma, utan det blev en exposé över svensk historia, från stormaktstid och krig till dagens svenska internationella engagemang för att skapa fred och frihet. Mer ett statsmannatal om EU och ordförandeskapet än inrikespolitisk agitation, som avslutades med en uppmaning till ödmjukhet:  

-Under ett halvår kommer världens ögon att vila på Sverige och vad vi säger kommer att spela en större roll, men medborgare i mellanmjölkens land... vi ska vara ödmjuka ....vi ska aldrig igen återgå till att kommentera och framställa oss som överlägsna...,.det är inte vägen att använda inflytande...det är inte vägen att göra skillnad i världen, sade Fredrik Reinfeldt.

Så vad gav årets Almedalsvecka? Det var ganska nyhetsfattigt denna gång.

Fokus på fastighetsskatt och ungdomsarbetslöshet. Men just inget tal om integration och utanförskapets problem. Och medan oppositionen signalerade kommande högre skatter var alliansens signal sänkta skatter för låg och medelinkomsttagare och företag. Om ekonomin tillåter.

 /Göran Löwing