Sverige attraktivt för utländsk arbetskraft

Sverige är ett attraktivt land att jobba i för utlänningar med kvalificerade yrken. Det svenska behovet av kvalificerad och specialiserad arbetskraft förväntas även öka och en lösning kan vara att locka mer utländsk arbetskraft till Sverige. Men enligt Thomas Brunk, analytiker på Oxford Research, innebär den positiva bilden av Sverige inte att människor automatiskt väljer att flytta hit.

- Sverige är ett bra land att arbeta och bo i det är ingen tvekan om det. Men barriärerna för att komma hit och se nyttan och det positiva, kräver mycket åtgärder, information och marknadsföring, säger Thomas Brunk.

Enligt en undersökning, som är gjord av analysföretaget Oxford Research tillsammans med Svenskt Näringsliv, är det framförallt livskvaliteten, den personliga tryggheten, svenskarnas goda språkkunskaper och möjligheten att göra yrkesmässig karriär, som lockar kvalificerad arbetskraft till Sverige. Men trots att majoriteten av de personer som ingick i undersökningen var motiverade till att delta och bidra till det svenska samhället, hade de svårt att skapa relationerna med svenskar och integreras i samhället. Ett annat hinder var uppfattningen att levnadskostnaderna och skatterna här är för höga. Henrik Andersson analyschef vid sydsvenska Handelskammaren, säger att den svenska efterfrågan på utländsk arbetskraft kommer att öka och betonar vikten av att få in mer arbetskraft i Sverige.

- Det här kommer också bli en allt viktigare fråga i takt med den demografiska utvecklingen och i takt med att näringslivet överhuvudtaget blir allt mer specialiserat. Det vill säga att det är lätt att tro att det här bara handlar om någon slags high-tech företag, men det kommer att bli allt mer utbrett och kommer få stort genomslag i exempelvis verkstadsindustrin, säger Henrik Andersson.

Det är inte bara svenska företag som har ett behov av kvalificerad arbetskraft. Den ökade rörligheten i världen gör att konkurrensen om den hårdnar. De flesta industrialiserade länder i världen har samma åldersstruktur som Sverige och kommer framöver att ha för få människor i arbetsför ålder. I Strömsund ökar även det lokala behovet på grund av att unga och medelålders personer flyttar ifrån den norrländska staden. Karin Stierna som är centerpartistiskt kommunalråd där, är positiv till ökad arbetskraftsinvandring.

- Ja det är vi, eftersom vi är i ett demografiskt läge nu som gör att vi har ett jättebehov utav arbetskraft om bara några år, när alla 40-talisterna går i pension och de som är mellan 20 och 40 har valt att bosätta sig någon annanstans i Sverige. Så därför måste vi ha arbetskraftsinvandring, för att vi både ska klara av den offentliga sidan, kunna ge den service till våra äldre och barn som går i skolan, men också våra företagare, säger Karin Stierna.

Men det finns även andra åtgärder för att kunna möta behoven på den svenska arbetsmarknaden. Rapporten tar bland annat upp vidareutbildning av de som redan arbetar i Sverige för att öka deras kompetens. Samtidigt kan arbetslösa förberedas för de nya krav som företagen ställer på anställda. Den kompetens som finns hos dem som redan har invandrat till Sverige kan även användas i större utsträckning än idag konstaterar slutligen rapporten.

Reportrar Jasna Carlén och Hanna MI Jakobson