Sandviken - utslagningen och arbetslösheten

Hjulen snurrar allt långsammare i Sverige. Sveriges ekonomi backar i år med över 5 procent. Arbetslösheten kan nästa år vara närmare 12 procent enligt prognoserna.

Sandviken är en av Sveriges 290 kommuner med en arbetslöshet idag på 8 procent. Kommunens största arbetsgivare är stål- och verkstadsföretaget Sandvik, där man i november varslade 900 anställda om uppsägning. Av dessa har nu i sommar över 500 personer ha fått lämna företaget.

Vad kan kommunen, arbetsförmedlingen och andra göra för de arbetslösa i Sandviken, den gamla bruksorten i Gästrikland?

Sandvikens Jernverk grundades 1868. Idag heter företaget kort och gott Sandvik och är världsledande inom bland annat hårdmetallprodukter och utrustning för gruvbrytning. Idag är stämningen dämpad.

Genom förhandlingar med fackförbundet IF Metall har Sandvik kommit överens om arbetstidsförkortning och sänkt lön och på så vis har uppsägningarna kunnat minskas. Detta är en lyckad lösning, menar Anders Wallin, informationsdirektör på Sandviks koncernhuvudkontor:

– Det har räddat många jobb. Det handlar idag om 600 personer eller mer som omfattas av detta arbetstidsavtal. Alternativet hade i de flesta fall varit arbetslöshet. Men många anställda har ändå fått gå och nya varsel kan komma senare i år.

På svensk arbetsmarknad finns de så kallade Las - reglerna, som förenklat säger att de som varit anställda längst sitter säkrare än de som har kortare anställningstid. Det hävdas ofta i debatten att arbetsgivarna försöker dra nytta av krisen och göra sig av med arbetskraft som man anser inte fyller måttet.  Renate Almén, ordförande för LO-förbundet IF Metall i Västra Gästrikland, menar att det stämmer:

– Medlemmar i facket upplever det väldigt jobbigt när någon som arbetat i företaget i sju år får gå hem, medan en som bara arbetat i fyra år får stanna kvar.

Facket har i och för sig gått med på det i förhandlingarna och Renate Almén säger att nu undrar många vad man ska ha facket till:

– Då får vi förklara att företaget inte anser att medlemmen har rätt kompetens och kunskap för att få vara kvar, säger hon.

Men det att företagen och Sandvik skulle utnyttja tillfället att göra sig av med mindre attraktiv personal, förnekar Anders Wallin, informationsdirektör på Sandvik:

 – Det där är någon sorts konspirationsteori som inte stämmer. Vi måste dra ned kostnaderna och för framtiden är det snarare så att vi behöver anställa fler kvalificerade medarbetare för de avancerade arbetsuppgifter vi har än att försöka "rensa" bland medarbetarna idag.

Så utrycker sig Anders Wallin, informationsdirektör på Sandvik. Men, när Arbetsförmedlingen i Sandviken öppnar på förmiddagarna är det ofta kö då nyblivna arbetslösa ska skriva in sig för att söka nya arbeten och för att få rätt till a-kasseersättning 

Jessica Persson är sektionschef på arbetsförmedlingen i Sandviken och hon säger att chanser för de arbetssökande som sitter framför datorerna på förmedlingen och letar jobb varierar från individ till individ. Många kan ta ett arbete redan i morgon. Andra behöver längre tid. Och det kommer också in arbeten till förmedlingen trots lågkonjunkturen.

En liten bit från Arbetsförmedlingen ligger Folkets hus, som inrymmer många olika verksamheter. Bibliotek, teater, ungdomsgård… På en skylt står det LOK-center, vilket betyder Lokalt center för omställnings och konjunkturinsatser. Samordningsansvarig Leif Jansson förklarar:

– Här har vi samlat de olika aktörerna. Man kan få studierådgivning, jobbcoachning och ekonomisk rådgivning. Man kan vara med på rekryteringsmässor och andra aktiviteter. Att det är samlat på ett ställe sparar tid och ger tillfällen till att söka mer information.

Och en av de många arbetssökande på LOK-center är 57 –årige Sven Ek:

– Jag hoppas att få komma tillbaks på mitt gamla jobb på Sandvik när det går upp igen. Jag får försöka att få något annat jobb under tiden och kanske läsa någonting för att vidareutveckla mig. Men när man är äldre är det nog ett nytt jobb som gäller.

Många har arbetat i generationer på Sandvik. Nu hittar vi åtskilliga på LOK-Center där man coachas och uppmuntras till att ta egna initiativ.

Ann Louise Andersson hade jobbet på Sandvik i fyra år när hon varslades och blir arbetslös i dagarna och för henne känns det svårt att bli arbetslös nu.

– Det känns tufft. Framför allt ekonomiskt och att leva på a-kassa. Nu gäller det att finna ett nytt jobb och kanske börja någon utbildning.

Fast jag vill inte pendla till andra orter, säger hon.

Många hoppas på att få komma tillbaks till storföretaget Sandvik när konjunkturen vänder. Men kommunen och Sandvik lever i en form av symbios på ont och gott, vilket märks tydligt när tiderna är dåliga som nu.

Vad gör man i en bruksort som Sandviken för att bredda näringslivet och inte bli så beroende av en stor arbetsgivare?

Monica Jakobsson, kommunalråd, svarar:

– Vi har jobbat aktivt på detta och ett projekt som trots kritik varit ganska lyckosamt heter Sandbackpark. Den har gett många företag och arbetsplatser. Vi satsar också på turismen och på kulturen, som också ger många arbetstillfällen.

De på Sandvik känner ansvar för orten på grund av sin dominans i kommunen säger Anders Wallin, informationsdirektör:

– Vi känner ett sorts allmänt samhällsansvar. Men kommunen beror mer av Sandvik än Sandvik av kommunen. Vi har 6000 anställda här i Sandviken och det är klart att kommunen blir beroende av skatteintäkterna från dessa. Kommunen gör sina prognoser och anpassningar efter läget, precis som vi gör i Sandvik.

Reporter: Göran Löwing