Klart för myggbekämpning

På torsdagförmiddagen gav regeringen klartecken för användning av ett tidigare otillåtet bekämpningsmedel för att få bukt med den ovanligt intensiva mygginvasionen i Nedre Dalälven. Även Naturvårdsverket drog tillbaka sina överklaganden till Miljödomstolen om länstyrelsernas beslut om myggbekämpning i naturskyddade områden. 

Miljöminister Andreas Carlgren kommenterar varför regeringens beslut om myggbekämpning kommer just nu:

-Det är olidligt för de människor som bor i området och för de husdjur de har till exempel, och därför har det varit nödvändigt att göra det här mycket snabbt.

Trots att människorna i området redan fått genomlida flera veckors myggplåga tycker inte Andreas Carlgren att beslutet om bekämpningen kommer för sent.

-Nej, det är det inte. Det är så snabbt som det har varit möjligt. Nu har översvämningarna blivit större och myggmängderna olidligt mycket större än vad alla inblandande hade väntat sig. Därför har vi snabbat på det här och sett till att göra ett särskilt regeringsbeslut när det gäller att göra medlet tillåtet, säger Andreas Carlgren.

En av anledningarna till att man inte har besprutat tidigare är att Naturvårdsverket överklagat ett sådant beslut till Miljödomstolen eftersom området också innefattar naturskyddade områden. Men på torsdagsförmiddagen meddelade Naturvårdsverket att man tänker drar tillbaka sin överklagan.

Även Kemikalieinspektionen utfärdade under torsdagen ett tillstånd för användning av bekämpningsmedlet Vectobac G. Det har tidigare inte varit godkänt i Sverige, men Andreas Carlgren ser inga problem med säkerheten kring bekämpningsmedlet.

-Det finns inget underlag som tyder på att det skulle vara farligt i de områden där man utökar bekämpningen. Det är ett medel som man har använt tidigare. Det nya är att man använder det i mycket större områden och att det även kommer att användas i naturskyddade områden.

Men Naturvårdsverkets enhetschef Anna Lindhagen säger till TT att det finns exempel på att bekämpningsmedel som ser ut att vara bra kortsiktiga lösningar, på lång sikt kan få skadliga effekter på andra arter och ekosystem.

Miljöminister Andreas Carlgren hoppas dock att bekämpningsmedlet kan användas även framöver.

- Det jag hoppas ska hända är att Kemikalieinspektionen också gör en prövning av det här medlet på lång sikt. Och då hoppas jag att man inte ska behöva ha en så här omfattande prövning kommande år.

Reporter Katarina Björcke