Islands EU-ansökan kan få förtur

Islands ansökan om EU-medlemskap välkomnades både av statsminister Fredrik Reinfeldt och EU-kommissionens José Manuel Barroso. De flesta analytiker tror att Islands väg till medlemskap kan gå fort, sannolikt fortare är för de de andra länderna som står på kö -  som Turkiet, Kroatien, Albanien och Makedonien.
- Island uppfyller nämligen med råge de grundläggande krav som EU ställer för att bli medlem, säger Ekots korrespondent i Bryssel Stefan Winiger.

- Det mest sannolika är ju att Island kommer att behandlas som ett speciellt fall som kommer att få förtur just med tanke på att fler andra länder har många krav som man vill ställa på. I Turkiets fall  reglerna om yttrandefrihet och osv. Cypern- frågan där blockerar ju Grekland, till exempel - i Island finns  överhuvudtaget inte sådana saker.

Men det kan finnas vissa frågor som kan sätta käppar i hjulen för den "fast track" som  den isländska regeringen verkar förvänta sig.
T.ex. fiskenäringen där Island kan tvingas att ge upp sin ensamrätt till rika fiskevatten och då kan förhandlingar om medlemskap dröja eller inte alls bli av, säger Stefan Winiger:

- Fiskenäringen är ju väldigt viktigt, särskilt när bankerna fallit bort på Island, då är fiskenäring väldigt viktig industrigren, och då ska den samordnas med EU:s fiskepolitik.  Där är det ju framför allt motstånd från Islands sida som väntas,  eller åtminstone från isländska intressensidor.  T.ex som man kommer att bli tvungen att släppa in EU:s fiskeflottor på insländska fiskevatten, osv.  Det är inte säkert att Island tycker att det är bra, och det har framför allt hittills varit en viktig anledning för Island att stå utanför.

Och Islands finans- och bankkris oroar särskilt Storbritannien och Holland, som kan komma sätta krav på Islands regering att landet först ska betala ut pengar till alla de privatpersoner - många britter och holländare - som haft stora placeringar i isländska banker men förlorade allt i när bankerna gick omkull. Det spekuleras i att detta kan bli ett krav för att Holland och Storbritannien ska säga ja till ett isländslt medlemskap: 

- Det ju spekulation, men det kan mycket väl vara så ... Om det finns medlemsländer inom EU som ställer villkor för att ett land ska gå med, så har de en ganska stark position. Det kan ju bli ett bekymmer om Storbritannien menar att man vill kräva pengar tillbaka. Sen finns alltså en annan sida av myntet  - och det är att Island genom att komma med i EU kanske får en starkare ekonomi och kommer på fötter igen. Det är det som är förhoppningen i alla fall, det ska ju vägas.

 Islands statsminister Jóhanna Sigurdardóttir räknar med att ansökan ska vara på plats när EU-utrikesministrar möts i Bryssel nästa vecka, 27 juli.  Ger EU klartecken - följer förmodligen en folkomröstning.

Reporter: Alberico Lecchini