Stimulanser ska klimatanpassa EU:s bönder

Med morötter snarare än piska ska EU:s bönder förmås att klimatanpassa sina jordbruk.

Det blev resultatet när EU:s informella jordbruksministermöte i Växjö - efter två dagar av mer avspänt umgänge - avslutades på tisdagen med mötets enda arbetssession.

Den svenske jordbruksministern Eskil Erlandssons ambition var att ägna hela sista dagens diskussioner åt jordbruket och klimatet, men ett mer akut problem kom att dominera kommentararna efteråt: krisen för EU:s mjölkbönder. Till exempel handlade nästan hela den franske jordbruksministern Bruno Le Maires pressträff om mjölkfrågan.

Men Eskil Erlandsson - mötets värd - tyckte ändå inte att klimatfrågan hamnat i skuggan av mjölkkrisen under mötet.

- Vi har en stor mjölkkris i Europa som verkligen pressar mjölkbönderna och deras tillvaro. Den frågan kommer vi att hantera på vårt rådsmöte nästa gång i oktober. Vi tidigarela vårt rådsmöte i september månad, så den frågan är på agendan. Men det var verkligen inget huvudnummer idag, säger Eskil Erlandsson.

I frågan om mjölkkrisen framhöll bland andra den franske jordbruksministern att nu ytterligare två EU-länder anslutit sig till de krav som tidigare 16 av de 27 EU-länderna ställt sig bakom om att frångå den pågående utvecklingen mot färre regleringar inom jordbrukssektorn, och införa nya regleringar för att rädda mjölkproducenterna. Ett krav som en minoritet av ministrarna, inklusive Eskil Erlandsson, avvisar med kraft.

Och när det gäller klimatanpassningen av jordbruket så är det inte nya lagar eller regleringar som förbereds. Det handlar om att öka kunskapen bland Europas bönder om vad man kan göra för att klimatanpassa lantbruket, och att ge morötter. Ett förstärkt landsbygdsstöd är ett av förslagen från Eskil Erlandsson. Men behövs det då inte tydliga styrmedel för att någonting ska hända?

- Jag tror att åtgärder som innebär att företagaren - bonden i det här fallet - tjänar mer pengar genom att reducera kostnader eller få en friskare gröda är lyckligare över att slippa lagstiftningar eller andra pålagor. Pengar brukar styra verksamheter ganska bra och ökad lönsamhet är styrmedel nog, säger Eskil Erlandsson.

Och under en måndag som EU-ministrarna tillbringade med studiebesök, dels på ett ekologiskt jordbruk, dels på ett klimatanpassat skogsbruk på den småländska landsbygden, försökte Eskil Erlandsson slå ett slag för svenska lösningar. Det blev besök som synbarligen gjorde intryck på flera av kollegorna. Egly Pantelakis är jordbruksministerns statssekreterare på Cypern.

- Sammanhanget här är absolut fantastiskt. Skogarna, sjöarna, scenerierna är väldigt annorlunda från mitt land. Och det är en lektion för länder som mitt eget, som för tillfället inte är så miljömässigt medvetna, sa Egly Pantelakis från Cypern.

Det hon talar om är den kravmärkta mjölkgården i Färanäs, några mil utanför Växjö. Här driver Cecilia och Tore Engström ett högteknologiskt och samtidigt ekologiskt anpassat lantbruk med flera klimatanpassade inslag. Här används till exempel värmen från mjölken till att hålla undan is på lagårdsgolvet vintertid, vilket sparar mycket el, och i hagarna har klöver såtts, en gröda som är proteinrik och samtidigt effektivt fångar upp kväve i luften och därmed minskar behovet av att gödsla - en åtgärd som sparat omkring 100.000 kronor åt gården årligen.

Men det var inte av ideologisk övertygelse som Cecilia Engström och hennes man slog sig på sitt ekologiska jordbruk för tre år sedan. Det var ekonomin som styrde.

- Då var det så att det ekologiska alternativet gav det bästa nettot, men ideologin har vi tagit oss också och blivit mer och mer i det ekologiska tänket.

Hur känns det då att hållas fram som ett gott exempel på det här sättet?

- Roligt, men det ställer ganska höga krav på en, även efteråt.

Och genom det småländska landskapet åker ministrarna, där små oskiftade åkerplättar delar på utrymmet med täta skogspartier, och däremellan de ändlösa stengärdsgårdarna - monument över de människor som en gång bröt den här magra och steniga jorden.

Andra och sista anhalt är gården Ramsnäs i Agunnaryds kommun, mitt i det område där stormen Gudrun slog till som mest brutalt den där januarinatten 2005. Gårdens ägare Arne Lundin förlorade mycket av sin skog då - själv var han utan el i sex veckor - men han och familjen har rest sig. Nu fungerar skogsbruket igen, och på en liten plätt mark låter han ministrarna plantera några lövträd.

- Den kommer vi att kalla för EU-lunden. Och vi kommer att sätta upp en liten plakett här som talar om att ministrarna var och hälsade på oss här, och namnen på dem och vilka träd de satte.

Vid strandkanten, efter en flådig lunch, sitter ministrarna på platta stenar kisande mot solen, småpratande två och två eller i större grupper, en rymdresa från det Bryssel där de beslutande ministermötena numera hålls i en helt annan atmosfär.

Men för en union med 27 länder som ska komma överens har tiden allt annat än sprungit ifrån de här informella mötena, säger Portugals jordbruksminister Jaime Silva.

- Tvärtom, de informella mötena blir viktigare och viktigare. Du kan inte föreställa dig hur ett formellt möte med 27 medlemsländer är. Så det är viktigt för oss att ha tillfällen att prata med varandra individuellt, för så snart som vi kommer till ett formellt möte, och inte inte har ett kompromissförslag framförhandlat, i bergen, på landsbygden, över en lunch, så kommer det bli mycket svårt att fatta beslut, säger Jaime Silva.

Jaime Silva passar också på att berömma sin svenske värd Eskil Erlandsson för valet av mat och vin.

- Den ekologiska maten är underbar. Den har en annorlunda smak, en god smak, och samtidigt överraskade ordföranden Eskil oss med att servera vin från olika medlemsländer, inklusive Portugal.

Men nu är Växjömötet slut - Eskil Erlandsson sa sig vara lycklig när vi bad honom sammanfatta mötet. Och även Växjöborna verkar ha uppskattat de prominenta gästerna, trots avspärrningar och en tung polisnärvaro.

- Ja, absolut, det är roligt att något händer. Sen säger man att man sätter Växjö på världskartan, men det tror jag är att överdriva något. Jag minns inte en enda ort i Tjeckien där EU hade möte under första halvåret. Jag kommer inte ihåg något, säger Växjöbon Jan Hyltén-Cavallius.

Reporter: Anders Ljungberg, SR International.