Miljökritik för slopad skatt på gödsel

Regeringen har gjort jordbrukets klimatpåverkan till huvudfråga när EU:s jordbruks- och fiskeministrar har samlats i Växjö för ett informellt möte.

Men regeringen har underminerat sin egen trovärdighet när man för bara några veckor sedan föreslog att skatten på handelsgödsel ska slopas.

Det hävdar Naturskyddsföreningen, som beklagar att jordbruksminister Eskil Erlandsson inte istället försökt exportera den här "klimatvänliga" skatten till övriga EU-länder.

- Väldigt tråkigt, säger Emelie Hansson är jordbrukshandläggare på Naturskyddsföreningen.

– Det är tråkigt att de tog bort det styrmedel som var väldigt effektivt, säger Emelie Hansson som är jordbrukshandläggare på Naturskyddsföreningen.

Det var för ett par veckor sedan som regeringen meddelade att man vill slopa skatten på handelsgödsel, den så kallade kväveskatten, från årsskiftet.

Sverige är ensamt om den här skatten i EU och motivet till att nu slopa den har varit att kompensera jordbruket för den höjda skatten på diesel.

Svensk matproduktion måste kunna hävda sig i den internationella konkurrensen, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

– Producerar inte vi livsmedel så gör ju någon annan det. Jag tror det är bättre att vi producerar livsmedlen för vi gör det på ett miljöriktigt sätt i förhållande till många andra. Och vi minskar ju därmed transporterna av maten och får därtill våra öppna fina landskap, som dessutom ger jobb i alla delar utav Sverige.

Men det här argumentet biter inte på Emelie Hansson på Naturskyddsföreningen. Hon tycker att Sverige ska värna om sin miljövänliga profil.

– Jag tror det finns en stor önskan om att faktiskt äta mera lokalproducerat kött. Jag tror inte man slår ut den svenska marknaden med det argumentet. Jag tror snarare att man tar bort alla fördelar med den svenska produktionen. Det är lika kött som produceras här som i andra delar av Europa. Och då har du ingen fördel av att välja det svenska köttet. Så jag tycker hellre man ska vara mån om de fördelar som finns och värna om dem, Emelie Hansson på Naturskyddsföreningen.

Reporter: Anders Ljungberg, SR International.