Kvinnoskydd brister i Sverige

En ny rapport som presenterades inför FN:s Internationella dag för bekämpandet av våldet mot kvinnor visar att det finns en del brister på den fronten i Sverige. Sverige framställs ju som ett föregångsland i jämställdhet och kvinnors rättigheter men det finns kvinnorganisationer som kritiserar brister som finns i skyddsystemet, speciellt hos de sociala myndigheterna. Detta pekas också ut av Svenska FN-förbundet, speciellt när det gäller invandrarkvinnor. Det bekräftas av Lena Josefsson, ordförande i Alla Kvinnors Hus i Stockholm.

- Ja, hos oss är det så att gruppen icke födda i Sverige eller med en annan bakgrund är överrepresenterade och det kan bero på oändligt många saker. Ett skäl är ju att det är mycket svårare kanske att skaffa sig en bostad, att bryta upp från ett destruktivt förhållande och att skaffa sig en bostad. Vi vet att de har inte så mycket pengar som svenska kvinnor. Och på det sättet kan man ju säga att det svenska samhället har misslyckats, att de inte har samma förutsättningar när de hamnar i dessa situationer.

Enligt Anna Jossefsson av de kvinnor som söker hjälp och stöd hos Alla Kvinnor Hus i Stockholm har cirka 50 procent en annan etnisk bakgrund än de svenska.

Brottsförebyggande rådets senaste statistik visar att antalet anmälda fall av misshandel har ökat från ca 21 000 till drygt 28 000 per år under perioden 1999 - 2008.

Det finns ändå positiva tecken som visar att kvinnor organiserar sig i olika nätverk och frivilliga organisationer för att stödja och skydda varandra när myndigheterna inte kan göra det.

- Ja, jag tror att Sverige, det stora engagemang som svenska kvinnorörelse och svenska kvinnojourer har lagt ner på att bekämpa våld mot kvinnor har det lett till att det icke är accepterat beteende och det har lett att fler kvinnor idag vågar anmäla och bryta sig ur den typen av förhållanden. Och det tycker jag är oerhört positivt, men det är nånting som man ständigt måste fortsätta att jobba med, för man riskerar att falla tillbaka tillbaka till gamla mönster, säger Lena Josefsson.

Trots den kritik som regeringen får från Svenska FN-förbundet och andra kvinnoorganisationer understryks från Integrations- och Jämställdhetsdepartamentet att fram till 2010 satsas drygt 900 miljoner kronor för stödet och skyddet till utsatta kvinnor, pengar som delvis finansierar många av dessa kvinnoorganisationer som finns i landet.

Reporter: Alberico Lecchini

FAKTA:

28 300 fall av misshandel mot kvinnor över 15 år anmäldes 2008

6 300 personer misstänktes för misshandel mot kvinnor under 2008

44 procent - ökning av våldet mot ensamstående mödrar under 2000-2005 (SCB)

37 procent - ökning av våldet mot kvinnor i yrkeslivet under 2000-2005 (SCB)

31 procent - ökningen av den anmälda misshandeln mot kvinnor mellan 2000-2007

21 procent av anmälningarna ledde till att en misstänkt kunde knytas till brottet (2008)

Mer info: Läs avsnittet om misshandel mot kvinnor i Brottsutvecklingen i Sverige