Saab tillbaks på ruta ett

Läget för biltillverkaren Saab i Trollhättan är nu tillbaks på ruta ett sedan Koenigsegg på tisdagen hoppade av affären som en av köparna till det GM-ägda Saab. Idag drar många analytiker och kommentatorer slutsatsen att Saab automobile efter detta chockbesked kommer att läggas ned. GM ska i nästa vecka fatta beslut om Saab:s framtid.

Frågetecknen är idag många och spekulationerna än fler om vad som nu kommer att hända med Saab och de efter stora neddragningar idag 3000 anställda i Trollhättan och 500 anställda på andra orter i Sverige. Underleverantörerna är också oroliga och på nytt kan kreditläget för Saab påverkas negativt.

Det lilla sportbilsföretaget Koenigsegg i Ängelholm uppbackat av både norska och amerikanska investerare skulle tillsammans med den kinesiska biltillverkaren BAIC, Beijing Automotive Industry Holdings, bli nya ägare till Saab.

Men Koenigsegg väljer nu att hoppa av då processen med alla förhandlingar gått för långsamt, säger Christian von Koenigsegg:

– Vi har ju gjort vårt absolut yttersta här under hösten och jobbet dygnet runt de senaste sex månaderna med ett stort team för att göra vårt bästa att köpa Saab ifrån GM. Det är en oerhört komplex process med många inblandade parter, där i och för sig allt har gått bra sista tiden, säger von Koenigsegg.

- Alla som är inblandade är med på idén och affärsplanen, men tidsramarna är svåröverskådliga och innan dess vi har köpt Saab från GM kan vi inte börja effektuera den affärsplan som vi har lagt. Under den tiden blöder Saab mer och mer och det blir svårt att överskåda om planerna är möjliga att effektuera då processerna fördröjs hela tiden- säger Christian von Koenigsegg.

Saab:s vd Jan-Åke Jonsson är besviken över avhoppet, men ser ändå att det kan komma andra lösningar och både Saab och GM befinner sig idag i en bättre situation än i början på året menar Jan-Åke Jonsson, Saab: s VD:

- Saab är starkare idag än i början på året. Vi har genomgått en rekonstruktion där vi har rensat i vår skuldbörda och är mycket solidare. Samtidigt har vi skilt ut företaget ifrån GM så att Saab är en mer självständig enhet än tidigare. GM är samtidigt i en ny situation som solitt företag som nu börjar fungera som en normal billtillverkare. Det är en helt ny situation i förhållande till vad vi hade i början på året.

Så vad kommer att hända? Går det att hitta en ny köpare istället för Koenisgegg? Hur kommer det kinesiska BAIC att agera i denna nya situation? Ser GM en nedläggning av Saab som den återstående lösningen, eller kan man som i fallet med Opel ändra sig och behålla Saab?

Spekulationerna är många idag, men kvarstår gör oron i Trollhättan bland de 3000 anställda och dras familjer.  Gert-Inge Andersson är kommunalråd men tror ändå att sista ordet inte är sagt med det besked som kom på tisdagskvällen:

– Det var väldigt överraskande, men det är viktigt att komma ihåg att det inte är något nedläggningsbesked som har kommit. Det är en förhandling som har avslutats. Det är det beskedet vi har fått. Vi ligger väldigt nere nu med EIB–lånen och alltihop. Förra veckan var ju allting väldigt positivt för att en lösning skulle komma till stånd. Jag tror inte att Saab kommer att läggas ned, utan att man kommer att lösa det på ett eller annat sätt).

Regeringen har ju från början klart sagt ifrån att staten inte ska ta över vare sig Saab eller Volvo. Ansvaret ligger i första hand på GM och Ford.

Regeringen har ställt sig bakom en ansökan om utvecklingslån hos den Europeiska investeringsbanken, men slutgiltigt besked från EU kommer inte förrän i januari.

Jöran Hägglund är statssekreterare i näringsdepartementet och näringsminister Maud Olofssons närmaste man och regeringen fortsätter att följa förhandlingarna säger Jöran Hägglund:

– Vi har ju intensiva kontakter både med GM och med andra berörda parter för att se om det ändå kan finnas någon lösning. Det är ju GM som äger Saab så det är viktigt att vi har en väldigt nära kontakt med GM.

- Men vad gör ni nu för dem som blir arbetslösa, i fall Saab går omkull?

– Låt oss ta ett steg i taget! Vi har ju inte räknat ut Saab än. Vi fortsätter diskussionen med GM och ser vilka steg de nu tar – svarar Jöran Hägglund, statssekreterare i näringsdepartementet.

Reporter: Göran Löwing / röster ur Ekot och P1 morgon