Invandring ökar exporten

Fler invandrare är bra för den svenska exporten, som är grunden för det svenska välståndet. Svenskar med utländsk härkomst kan hjälpa företag att nå nya marknader och invandringen smörjer den svenska ekonomin. Det visar en studie som utrikesdepartementet och handelsminister Ewa Björling låtit göra. 

Enligt rapporten skulle 12 000 fler invandrare till Sverige öka exporten med sju miljarder kronor och importen med tio miljarder.

Även om Sverige internationellt kämpar för frihandel så är entreprenörer med utländsk bakgrund en viktigare resurs för den svenska ekonomin än att t ex få bort vissa tullar, sägs det vidare.

Kosmopolit heter ett projekt som regeringen tillsatte 2007 för att lyfta fram utlandsfödda som en resurs i strävandet att öka svensk export.

Andreas Hatzigeorgiou är projektledare och svarar för den nya studien:

– Vi ser att handeln i och med globaliseringen och de allt mer teknologiska varorna i allt högre utsträckning är beroende av information om varornas kvalité, ursprung och hållbarhet bland annat. Informationen till marknaden blir då viktigare än tullar. Utlandsfödda kan med sina kontakter med sina hemländer då öka handeln med dessa varor.

Utlandsfödda i Sverige är ofta beredda att starta egna företag, säger handelsminister Ewa Björling och det gäller att i en föränderlig värld ta tillvara deras kunskaper och kontakter:

– Idag har vi ungefär tio procent invandrare och en av fem som startar företag idag har utländsk bakgrund. En hög andel av våra invandrare är alltså entreprenörer och det är det vi ska ta tillvara. I det här projektet Kosmopolit ska vi föra samman olika nätverk i Sverige med företagare med utländsk bakgrund. Dessa ska sedan kunna hjälpa små företag att sig ut i världen.

– Men ser du dessa nya företag som i första hand verksamma på egen hand eller i samverkan med också större etablerade svenska exportföretag för att hitta nya marknader?

– Det handlar om både och. Vi vill fokusera på små - och medelstora företag rent generellt.  Idag är vi väldigt beroende av våra tio största exportföretag, så vi behöver en ökad bredd. Men vi ser också glädjande idag att många stora företag själva har upptäckt den stora potential som finns hos våra utlandsfödda och anställer fler och fler när de ser vilka goda vägvisare de kan vara – säger Ewa Björling, handelsminister.

Det finns idag 70 000 företag som drivs av utlandsfödda och som sysselsätter 250 000 personer.

Utlandsfödda har ju svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Kan det vara så att starta eget är den väg som många då väljer. Andreas Haztigeorgiou som leder projektet Kosmopolit:

– Det kan vara en förklaring, men i den här rapporten tittar vi inte på de inhemska barriärerna till att starta företag. Vår studie fokuserar på handelsdimensionen och hur vi kan ta tillvara på utlandsfödda för att öka vår export - säger Andreas Haztigeorgiou.

Nader Laalinia är småföretagare och driver verkstadsföretaget Finstansteknik i Ulricehamn i Västergötland. Företaget tillverkar bland annat stansmaskiner för industrin. Nader Laalinia föddes i Iran och kom till Sverige som ung. Han är förutom vd för det egna företaget med tretton anställda också ordförande för Sveriges internationella företagarförening.

Företagsklimatet i Sverige är bra anser Nader Laalinia:

 – Vi har ju samma möjligheter i Sverige att starta företag och att driva företag. Det är ingen skillnad om man är född i Sverige eller utomlands, men vi är dåliga på att utnyttja den kompetens som finns hos de utlandsfödda. Den traditionen finns inte i Sverige, men vi kanske håller på och bygger upp den nu. Det är självklart en resurs vi borde använda oss mer utan.

Att politikerna i alla partier nu uppmärksammar småföretagen är bra, säger Nader Laanlinia och tycker att handelsminister Björlings initiativ vad gäller de utlandsfödda och deras entreprenörskap är välkommet, men fick han själv bestämma skulle satsningen bli större på bland annat exportkunskap:

– Jag skulle utbilda företagarna på exportteknik och ge dem kunskap om vad det finns för möjligheter ute i världen att göra affärer. Jag skulle som politiker också försöka få en enighet i Sverige kring att vi ska vara ett industri - och exportland också i framtiden. Här finns ingen uttalad politik till skillnad från Kina och många andra länder där det finns en klar politik att förstärka 

Sist här Nader Laalinia, småföretagare i Ulricehamn och också ordförande för Sveriges internationella företagarförening.

Reporter: Göran Löwing

2009-11-25