Statens finanser ser allt bättre ut

Återhämtningen i den svenska ekonomin går allt bättre och i år finns det utrymme för att satsa mer på eftersatta grupper som pensionärer och barnfamiljer. Det säger finansminister Anders Borg som nu skriver upp prognoserna för de offentliga finanserna.

Sveriges ekonomi står stark jämfört med omvärlden, enligt finansminister Anders Borg.

Tillväxten i den svenska ekonomin blir i år 3 procent och det som gläder finansministern mest är att han ser att de offentliga finanserna är i balans igen 2012. Det är ett år tidigare än vad regeringen trodde i december.

Efterfrågan på varor och tjänster i Sverige har ökat snabbt efter den djupa krisen i världsekonomin och arbetsmarknaden ser också ljusare ut på sikt åren framöver enligt finansministern. 

Svenska folket har haft ett högt sparande den senaste tiden och med ökad konsumtion får staten också högre skatteintäkter. Den privata konsumtionen kommer att öka med runt 5 procent från 2012 och framåt.

– Ja, vi gick ju in i krisen med nästan fyraprocentiga överskott och vi har kunnat föra en expansiv politik utan att tappa greppet. Den starka expansiva politiken gör nu att återhämtningen också blir lite starkare än i andra länder och det slår igenom på mer moms och arbetsgivareavgifter och annat.

Starkare ekonomi, ökade inkomster för staten. Det är valår och då är frågan om det nu finns ökat utrymme för reformer.

– Ja, det finns ett visst men begränsat utrymme att på kort sikt att göra åtgärder för att mildra krisens ofärdseffekter, svarar Anders Borg.

Här har regeringspartierna tidigare nämnt pensionärer med låga pensioner och Anders Borg bekräftar den prioriteringen och ser också barnfamiljerna.

– Jag tycker att när pensionerna minskar 2011 så står pensionärerna väldigt högt upp på prioriteringslistan. En grupp som också kan behöva stöd är barnfamiljerna.

I april lägger regeringen fram sin vårproposition och då kan dessa löften bli mer tydliga i form av kronor och ören. Men reformutrymmet är begränsat och inga större reformer för åren efter 2012 vågar finansministern idag utlova, därtill är prognoserna alltjämt för osäkra.

Och mot slutet av aprilmånaden ska också den rödgröna oppositionen presentera sitt gemensamma motalternativ.

Text och intervju: Göran Löwing