Studieavgifter införs i Sverige

Studenter från utom-europeiska länder som vill studera i Sverige ska i fortsättningen få betala en avgift för det. Detta enligt ett regeringsförslag, som högskole- och forskningsminister Tobias Krantz idag presenterade idag. Ska Sverige kunna konkurrera på en global utbildningsmarknad måste vi ha samma system, som i andra länder, säger han:

- Vi ser nu en global utbildningsmarknad som växer fram mycket kraftigt och vi menar ju att på den här globala utbildningsmarknaden ska vi konkurrera med kvalitet och inte genom att erbjuda gratis utbildning, säger Krantz.

Det finns starka ekonomiska argument för att införa sådana avgifter för studenter som kommer från länder utanför EU/EES, säger Tobias Krantz. Bland annat har Riksrevisionen konstaterat att kostnaden för dagens gratissystem är på en halv miljard kronor varje år plus administrationskostnader för varje ansökan. Det är en kostnad som tär på Högskolans resurser, säger Krantz, som påpekar att i fjol ansökte 135.000 utländska studenter en plats på någon högskola i Sverige utan att betala en anmälningavgift.

Studenter som ingår i ett utbytesprogram drabbas inte av det nya systemet. Exakt vad varje elev kommer att få betala är inte klart - men i genomsnitt kan det handla om 90.000 kronor per läsår.

Samtidigt införs en anmälningsavgift på 1.000 kronor för dessa utländska studenter.

Det ska också införas två nya stipendiesystem som ska underlätta för utomeruropeiska studenter att komma hit.  Det ena ska inriktas på studenter från de tolv länder som Sverige har ett långsiktigt utvecklingssamarbete med. Kostnaden för det beräknas till 30 miljoner kronor per år. Det andra stipendiet ska gå till särskilt kvalificerade studenter från andra utvecklingsländer och kommer att ha en budget på 60 miljoner kronor per år. Svenska Institutet ska administrera dessa stipendier.

Regeringen vill också slå fast i lag att all högskoleutbildning även i fortsättningen kommer att vara avgiftsfri för svenska studenter. En viktig markering, säger minister Tobias Krantz:

- Det är en viktigt markering från regeringen att det förhållande att vi inför avgifter för utländska studenter alltså är inte ett steg på väg mot att införa avgifter också för svenska studenter i Sverige. Vi markerar mycket tydligt att avgiftsfriheten ska fortsätta och därför förs det in i lagstiftningen, säger Krantz.

Studentorganisationer som Sveriges förenade studentkårer och enskilda studentorganisationer som Gröna Studenter har kritiserat propositionen eftersom man menar att en avgiftsreform skulle kosta mer än den smakar.

Frida Johnsson, språkrör för Gröna Studenter anser att det finns flera nackdelar med regeringens förslag:

- Vi tycker att man ska kolla vad de här studenterna för med sig i stället och att de främjar både mångfald och kvalitén i högskolan. Och främjar saker som kanske inte går att sätta en prislapp på. Så tycker vi att det är en rättvisefråga. Varför ska de här studenterna utanför Europa och EES-området betala för sig men ingen andra? Jag tycker att man istället ska kolla på varför ett så litet land som Sverige ska kunna konkurrera med prestigefyllda universitet i England eller i USA - som de här studenterna i stället kanske kommer att välja, säger Johnsson.

De nya avgifter inte ska drabba de utomeuropeiska studenter som redan nu studerar i Sverige idag och det föreslås att de ska träda i kraft den 1 juli 2010.

Reporter: Alberico Lecchini

FAKTA:

Det finns idag sammanlagt ca 30.000 utländska studenter i Sverige - omkring 10.000 av dem kommer från länder utanför EU/ESS. Ca 2.000 utländska studenter ska omfattas av det nya stipendiesystemet.

Både Finland och Danmark har nyligen infört avgifter för studier vid högskolor för utländska studenter.

De tolv länderna som Sverige har långsiktig utvecklingsamarbete med är: Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, Etiopien, Kambodja, Kenya, Mali, Moçambique, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zambia