Sverige tar över Operation Atalanta

Om knappt fyra veckor tar Sverige över ansvaret för den EU-ledda styrkan i operation Atalanta, som opererar utanför Somalias kust mot pirater eller sjörövare sedan 2007. Det viktigaste uppdraget blir att skydda FN:s världslivsmedelsprogram (WFP) som är på plats i Somalia, enligt Jan Thörnkvist, flottiljamiralen som ska leda den internationella marinstyrkan utanför Somalias kust. Men han understrycker också att den marina styrkan även ska övervaka och rapportera om vad som pågår i dessa områden efter de upprepade anklagelserna från somaliskt håll om att det finns fartyg som dumpar giftiga ämnen eller bedriver hänsynslöst fisk i deras territoriella vatten.

- EU-styrkan huvuduppgift är att skydda å ena sidan den så kallade World Food Program, mattransporter och AMISON (African Union Mission in Somalia). Självklart har vi då även andra uppgifter. En av dem är att övervaka och rapportera om fiske utanför Somalias kust. Och det gör vi inom ramen för de andra uppgifterna. Så att EU:s styrka är faktiskt där för att ta reda på vad som händer på somaliskt vatten. Jag tycker att det ligger väldigt i linje med det rykte som du själv nämnde, någonting som pågår fortfarande. Alltså, det är några av våra uppgifter att stävja det isåfall.

All verksamhet som bedrivs inom 200 nautiska mil från den somaliska kusten ska rapporteras till den stab som har sitt säte i London som i sin tur rapporterar vidare till Bryssel.

För det uppdraget har amiralen Jan Thörnqvist mellan 7 och 10 större fartyg från t ex Spanien och Holland, fem flygplan, bestyckade helikoptrar och andra tunga och lättare vapen för övervakning av en havsyta som är större än Nordamerika.

Den svenska styrkan som ska finnas på fartyget HMS Carlskrona består av 165 sjömän och även personal på land i Djibouti samt andra mindre enheter med olika uppgifter.

Men är det värt att riskera livet för ett uppdrag så långt borta från Sverige? - frågar SR International amiralen Jan Thörnqvist.

- Vi tar ett gemensamt ansvar tillsammans med alla andra EU-länder och det främsta vi vinner är att vi hjälper Somalias folk att få en bättre vardag. Vi har redan nu bidragit till att mellan 1,5 och 2 miljoner människor kan få en mål mat om dagen, dvs vi undviker svält och bidrar till att man kan få in förnödenheter och sjukvårdsresurser i Somalia. Vi löser inte problemet. Det är ingen som inbillar sig det, utan problemet finns i Somalia -och vi hjälper Somalierna att själva komma på fötter och ta tag i sina egna problem. Men det här kommer att ta tid, säger amiralen Jan Thörnqvist.

Den svenska marinstyrkan ska ta över Operation Atalanta den 14 april och fram till den 14 augusti. Hittills har EU:s Naval Force Somalia (EU NAVFOR) genomfört ca 60 eskorter av WFPs fartyg och medverkat till att drygt 300 000 ton mat kunnat levereras till Somalia. 90 pirater har omhändertagits och 181 piratattacker har avvärjts sedan 2007 enligt EU NAVFOR.

Reporter: Alberico Lecchini