Inkomstskillnaderna ökar

2010 har utsetts till europeiskt år för bekämpning av fattigdom och social utestängning och det är året när fattigdomen i EU skulle vara utrotad, det beslutade EU:s stats och regeringschefer för tio år sedan. I stället har klyftorna ökat mellan de 10-20 procent av befolkningen som räknas som fattiga och resten av befolkningen i EU-länderna, men också i Sverige.

-Vi har en markant ökning av inkomstskillnaderna i Sverige och i de flesta andra länderna, inte minst industriländerna som har pågått i 20 år. I Sverige var väl inkomstfördelningen som jämnast i början på 80-talet och sedan dess har klyftorna ökat. Det säger nationalekonomen Stefan de Vylder. han menar också att arbetslinjens politik bidragit till att öka klyftorna i Sverige.

-Vi kan se nu att de 80 procent av befolkningen som har fasta jobb, de har en högre materiell levnadsstandard än någonsin tidigare, de har låga räntor, de har fått jobbskatteavdrag, samtidigt har vi 15-20 procent av befolkningen som aldrig har kommit in på arbetsmarknaden eller som åkt ut och blivit friställda och de har det sämre än tidigare.

Han talar om en stor grupp nyfattiga, framförallt unga vuxna och invandrare, som aldrig kommer in på arbetsmarknaden och som tvingas leva på socialbidrag, något som blir allt svårare eftersom det har minskat kraftigt de senaste 20 åren.

- Du får mycket mindre för ett socialbidrag idag än för ett par decennier sedan och det talar inte så många om, men det är klart att de som lever på socialbidrag, och det är oerhört många idag i krisens spår, som har mycket sämre materiell levnadsstandard än man hade tidigare, så det är stora grupper nyfattiga i Sverige idag, som det inte pratas så mycket om.

Idag får närmare en halv miljon människor ekonomiskt bistånd i Sverige och biståndet har inte ökat nämnvärt, trots inflation och ökade levnadskostnader. För 20 år sedan var riksnormen för en ensamstående ca 2700 och idag 3700 och det räcker inte för en skälig levnadsstandard, säger Torbjörn Hjort, forskare på Lunds universitet.

- Det blir svårare och svårare att tala om en skälig levnadsnivå, fler och fler av de socialarbetare jag talar med säger att det blir svårare och svårare att leva på det här.

Det är politiska beslut som håller nere socialbidragsnivån.

- Nu är det ju arbetslinjen som dominerar och det är t om så att man argumenterar för en restriktivare socialbidragspolitik, då stärks arbetslinjen, för om man ökar socialbidraget så sänks incitamentet att söka sig ut på arbetsmarknaden.

Och de ökade klyftorna ger farliga konsekvenser, säger Stefan de Vylder.

-Växande bostadssegregation, växande segregation på arbetsmarknaden, växande inkomstklyftor, det här är en farlig utveckling.

Vad får det för konsekvenser?

- Ja, i värsta fall så går vi mot en situation där de som har det bra tycker att det är inte vårt problem, de som har det dåligt, det är väl deras eget fel, de har väl misskött sig eller inte pluggat ordentligt och ska vi betala för dem? Och då tappar man en grundläggande samhällssolidaritet som var självklar för en generation sedan, att vi har ett gemensamt ansvar för att alla har det någorlunda hyggligt, men nu när revorna i systemet har vuxit, så finns det en risk att de 80 procent som har det bra inte vill betala skatt åt de andra som har det sämre, man fixar för sig själv med privata sjukvårdsförsäkringar och pensioner och tycker att det är inte vårt ansvar att stödja de andra.

Reporter: Jenny Hallberg

Publicerad: 2010-03-18