Sfi-bonus införs i hela landet från i höst

Idag antog riksdagen regeringens förslag om att införa en permanent ekonomisk bonus för de invandrare som snabbt lär sig svenska i Sfi-undervisningen (Svenska för invandrare).

Bonusen ska vara skattefri och införs i hela landet från den 1 september. En försöksverksamhet har pågått sedan oktober ifjol i tretton kommuner i landet. Den rödgröna oppositionen är emot införandet av bonusen, eftersom man menar att försöksverksamheten inte har visat på några positiva effekter. En av de kritiska är socialdemokraten Luciano Astudillo, som företräder Socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet.

- De inledande studierna som har gjorts på området visar att de inte ger effekt. Om man jämör kommuner där man har Sfi-bonussystem och jämför med kommuner där det inte finns ett sådant system, så finns det ingen skillnad. Det ger inte resultat, säger Luciano Astudillo.

Men Hillevi Engström, moderat ordförande i arbetsmarknadsutskottet, har en annan uppfattning.

- Det har bara kommit en liten deluppföljning, men vi tror på den här idén. Istället får att man har tvång vill vi uppmuntra människor att satsa lite mer och plugga lite mer och försöka snabba på den här processen.På sikt gynnar det alla nyanlända till Sverige så att de snabbare kommer ut på arbetsmarknaden och kan behärska svenska språket.Vi ser det här som en morot som alla i Sverige skulle kunna få ta del av inte bara i de tretton försökskommunerna, säger hon.

Det är kommunerna som svarar för utbetalningen av sfi-bonusen med statliga pengar och den gäller invandrare som har folkbokförts i en kommun den 1 juli i år eller senare. Enligt Hillevi Engström handlar det om runt 12.000 kronor som man kan få i bonus om man uppnår kraven.

Den rödgröna opposition går emot och socialdemokraten Luciano Astudillo vill använda pengarna till andra åtgärder.

- Vi behöver en svenskundervisning för invandrare som är mer individualiserad, mer specialiserad och inte minst mer yrkesanpassad. De resuerserna behövs för att satsas på detta. Inte på de som redan har det lätt för sig utan för att förbättra svenskundersvinsingen för fler.

Är då en ekonomisk stimulans det bästa för att påskynda svenskkunskaperna bland invandrare?

- Jag tror framför allt att man måste förbättra kvalitén och lyssna på invandrare själva hur man vill ha utbildningen anordnad, säger moderaten Hillevi Engström.

- Jag vet att man vill ha mer utbildning, fler timmar i veckan. Kanske också på helger och under sommarlov. Jag tror att det finns en ambition hos alla att höja kvalitén och genomströmningen. Det här är en del av flera som måste förbättras.

Både Hillevi Engström och Luciano Astudillo är överns om att språkundervisningen måste ske utifrån personernas förkunskaper, där utbildningsnivån kan variera mellan högt akademiskt utbildade till analfabetar. Men skulle de rödgröna vinna höstens val, så kommer den nu permanentade Sfi-bonusen att avskaffas, säger socialdemokraten Astudillo.

- Sfi-bonusen kommer att avskaffas.Lagen om etableringsinsatser kommer att finnas kvar. Vi socialdemokrater ser också gärna att svenskundervisningen blir ett statligt ansvar, så att det ligger på samma nivå som görs för att komma snabbare i jobb, säger Socialdemokraterna Luciano Astudillo.

Reporter Göran Löwing