Kortaste väntan på asylbesked på 20 år

Väntetiden för att få svar på sin asylansökan är nu den kortaste på 20 år, visar Migrationsverkets halvårsrapport.  Verket har satsat extra på att korta väntetiderna, och under årets första halva tog det i snitt 4, 5 månader att få ett asylbesked.

Migrationsverkets tillförordnade generaldirektör Elisabeth Backteman säger att det handlar om att kraftsamla tidigt i asylprocessen.

– Det gäller bland annat att snabbt få en uppfattning om karaktären på ett ärende. Om det är ett "lättare" ärende som kan handläggas snabbt, så ska det hanteras snabbt och inte komma in i någon lång process. Sen finns det naturligtvis ämnen som är av svårare karaktär, som är svårare att bedöma, och svårare att avgöra. Och där ska vi naturligtvis så snabbt som möjligt, med rätt resurser, se till att ärendet kommer vidare i processen hela tiden, säger Elisabeth Backteman

Migrationsverkets utvecklingsarbete för att korta asylhandläggnings-tiderna inleddes 2008, och nu har alltså genomsnittstiden gått ner till 4 och en halv månad. Förra året var genomsnittstiden 6,8 månader.

Elisabeth Backteman säger att man på Migrationsverket nu så att säga jobbar från två håll. Dels med att ta tag i nya ärenden som kommer in så snabbt som möjligt, och dels med beta av bakifrån, för att avgöra de gamla ärendena som ligger kvar.

-- Målet är att inte ha några väntetider, och att inga ärenden ska bli liggande. När en ansökan kommer in ska det hela tiden hända någonting med det här ärendet. Det ska inte hamna på någon hylla så att säga, och bli liggande.

Enligt Elisabeth Backteman påverkas inte rättsäkerheten på ett negativt sätt i och med att handläggningstiderna kortas. Snarare tvärtom, eftersom det om ett ärende blir liggande för länge finns en risk att den asylsökandes situation förändras, vilket gör ärendet svårare att avgöra.

– Vår hypotes nu är att en snabbare handläggning, där all information och alla omständigheter är så färska som möjligt, gör att den enskilde får en rättsäkrare hantering och en rättsäkrare bedömning.

Samtidigt som väntetiderna på att få ett asylbesked alltså har kortats, så är det allt fler som beviljas asyl i Sverige. Under första halvan av 2010 har 41 procent fått sin ansökan beviljad, att jämföra med 33 procent under samma period i fjol.

En av förklaringarna är ökningen av sökande från Somalia, där nästan sju av tio fått bifall.

– Det är ju ett exempel på "enklare ärenden", därför att vi vet att situationen i stora delar av Somalia är väldigt besvärlig. Många personer därifrån kan därför väntas få uppehållstillstånd i Sverige, säger Elisabeth Backteman.

Regeringens mål är att ingen ska behöva vänta längre än tre månader på ett asylbesked. Och Elisabeth Backteman tror att det är möjligt för Migrationsverket att uppnå det målet inom en snar framtid.

– Vår ambition, och det vi jobbar stenhårt mot, är att vid utgången av 2011 ska vi inte ha några gamla ärenden i systemet, utan då ska vi bara jobba med färska ärenden. Och när vi har jobbat bort alla gamla ärenden är vår övertygelse att vi kommer att klara det här tremånaders-målet.

Reporter: Ingrid Forsberg

Publicerat: 16/7 2010