Lågt valdeltagande bland invandrare

Valdeltagande bland utlandsfödda som bor i de så kallade miljonprogramområdena och är röstberättigade hamnade ännu en gång under 50 procent, enligt Valmyndigheten. I vissa valkretsar som t.ex Rinkeby i Stockholm, blev valdeltagandet bara drygt 36 procent. Partierna hade trott på ett trendbrott men det blev inte så. De misslyckades ännu en gång att mobilisera dessa väljare, säger Awad Hersi, miljöpartist som blev invald till Stockholms kommunfullmäktige och hemmastad i Rinkeby. Vi träffade honom på Rinkeby torg:

- Jag kan ta ett exempel. Det var tre människor som kom fram till mig i valstugan. En av dem var en kvinna som ville ha valsedlar eftersom hon ville rösta på Miljöpartiet.

Men de andra två, ska de inte få valsedlar, undrade jag.

- Nej, de har inte rösträtt.

Men hur länge har de bott i Sverige?

- Tio år, svarade dem.

Awad Hersi berättade för kvinnorna att de hade rösträtt till kommun och landsting efter tre år i Sverige, något som de sa sig inte känna till.

Den här okunskapen om vilka rättigheter man har som ny svensk är en källa till oro som politikerna hittills har misslyckas att lösa val efter val. Men det finns andra skäl till varför folk vänder ryggen till valurnorna, och en viktig sådan är känslan att varje dag bli utpekad som en "främling", säger statsvetaren och docent Magnus Dahlstedt på Linköpings Universitet:

- Den här känslan av att bli utpekad som främling sätter sina spår. Det här tillsammans med att man tvingas möta olika former av diskriminering runt om i det svenska samhället som vi vet existerar skapar en grogrund för en känsla av att om inte Ni i det svenska samhället respekterar mig, inte litar på mig varför ska jag lita på er genom att rösta t.ex. på politiska partier och företrädare?, säger docenten Magnus Dahlstedt.

Det verkar inte hjälpa nämnvärt att de flesta partierna har rekryterat personer från olika etniska grupper för att dessa kandidater ska föra en dialog med väljarna. De litar inte mycket på dem heller, säger Magnus Dahlstedt.

Rinkeby-Kista är den nordligaste av Stockholms 14 stadsdelsområden. Här bor 45 000 människor från mer är 100 olika delar av världen. Knappt varannan utländsk medborgare röstade här i kommunalvalet 2006.

I årets val vad det samma trend trots att vissa partier gjorde en massiv satsning under valspurten.

Moderaterna var ett av dessa partier som ville förbättra resultatet men utan större framgång. Tvärtom, de tappade röster, och Bo Sundin, som är ordförande i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd, förklarar det låga valdeltagandet med å ena sidan den ekonomiska krisen som gjorde många arbetslösa och å andra sidan att folk ofta flyttar in och ut från området och att man inte tillräckligt informerat folk om deras rättigheter. Vi träffar honom vid Kistas stora gallerian...

- Ja, det är så här att vi måste jobba mycket hårdare på att förvissa oss om att alla människor verkligen går och röstar, och sen tror jag att att det behövs upplysningar om att det är viktigt att man röstar och sen så är det ju så att det inte är exakt samma människor som bor här som för fyra år sedan. Det sker en viss omflyttning och då är det ytterligare en utmaning att få ut den här upplysningen och informationen till medborgarna, säger Bo Sundin.

Förhoppningar att det här valet skulle utgöra ett trendbrott i miljonprogrammsområden har kommit på skam, säger Magnus Dahlstedt, statsvetare och docent på Linköpings Universitet. Och delvis är det ett Alliansmisslyckande att det har blivit så, säger statsvetaren:

- På ett sätt kan vi se det här som ett tecken på att Alliansen har misslyckats därför att under flera år har olika Allianspartier uttryckligen gått ut och sagt att "nu står slaget om förorten. Det gäller för oss att mobilisera väljare, få väljarna i förorterna att inte rösta på socialdemokraterna av gammal vana, utan borgerligt". Och det där har man uppenbarligen inte lyckats med i nån högre usträckning, säger  Magnus Dahlstedt.

I Malmö och Göteborg samt i andra kommuner med liknande miljonprogramområden har valdeltagande varit lika lågt bland utländska medborgare med rösträtt till kommun och landsting.

Reporter: SR Internationals Alberico Lecchini