VÄDER

Snökaos, köldrekord och tågförseningar

2:08 min

2010 både inleddes och avslutades med rubriker om snökaos och en rad nya köldrekord. Två vintrar i rad nu har präglats av stora tågförseningar med inställda avgångar och hundratusentals drabbade resenärer. Växlar som inte fungerar och snöröjning som inte hinns med lamslår och sinkar tågtrafiken.

Efter massiv kritik förra vintern tillsattes en utredning som granskade tågkaoset och kom med förslag på förbättringar, till exempel beredskapsplaner och bättre väderprognoser. Berörda myndigheter och bolag har också hållit krisövningar. Granskningen leddes av landshövdingen i Stockholm, Per Unckel, som hävdar att det hade varit ännu värre i år utan de åtgärder som satts in. Men samtidigt kvarstår ett långsiktigt behov av mer underhåll och bättre kapacitet på spåren.

I år kom snöovädret till Mellansverige redan den 9 november, och trafikverket fick börja använda en halv miljard ur 2011 års anslag för att förstärka järnvägsunderhållet. Påfrestningarna på vägnätet har också varit stora. Under julhelgen var nästan alla vägar på Öland helt ofarbara. Ölänningen Göran Dahlman berättade för SR Kalmar hur han var tvungen att åka bandvagn för att kunna ta sig hem.

– Hela resan tog närmare två timmar. De stannade på några ställen hos sådana som behövde hjälp av hemtjänsten. Det är helt stopp kan man säga. Bandvagnen kunde inte ens köra på den sträckan. Den körde på åkrarna bredvid i stället, över stenmurar och sådant, säger Göran Dahlman på Öland.

Det klimatfenomen som orsakar extremvädret kallas för nordatlantisk oscillation. Det har med tryckskillnader i luften att göra, och medför bland annat att kall luft från polartrakterna kommer in över Sverige. Vill man hitta en vinter med lika ihållande kyla som 2010 får man i delar av landet gå tillbaka ända till 1700-talet.