Ett mandat kan ändra majoriteten i omvalen

4:26 min

På söndag den 15 maj är det dags för omval i Västra Götaland och Örebro. I båda fallen kan en förflyttning med ett enda mandat skapa helt nya majoriteter. Men intresset är betydligt lägre än vid ordinarie val, och valdeltagandet väntas bli lågt.

På söndag får 1,2 miljoner röstberättigade i Västra Götaland på nytt välja ledamöter till landstinget. Också 26.000 örebroare får göra om höstens kommunalval. Allt beror på överklaganden av valresultaten 2010, då brister och felaktigheter i bland annat sammanräkningarna fått Valprövningsnämnden att utlysa omval.

Det verkar vara svårt att mobilisera väljarna till lokala omval mitt i maj månad.

– Man märker det faktiskt mer och mer. Man ser affischer, diskussioner i massmedia och så vidare, men det är ju inte så att folk går omkring på gatorna och diskuterar det här precis, säger Folke Johansson som är professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Det är mycket ovanligt med omval i Sverige. Efter val till riksdag, landsting och kommuner kommer det alltid in överklaganden av olika slag. I samband med valet i höstas hade Valprövningsnämnden att pröva 92 överklaganden av varierande sort. Det ledde alltså till omval i två demokratiska församlingar. Landstingsvalet i hela Västra Götaland måste göras om, liksom valet i en av de fyra valkretsarna i Örebro kommun.

I Örebrofallet blev 17 röster felaktigt räknade. De var så kallade budröster, som inte uppfyllde ställda krav. Om allt gått rätt till bedömdes sannolikheten till cirka 40 procent att ett mandat hade gått till Folkpartiet istället för till Socialdemokraterna. Hade så skett hade de borgerliga i koalition med Miljöpartiet kunnat behålla makten i Örebro.

I landstingsvalet i Västra Götaland ska det enligt Valprövningsnämnden ha förekommit felaktigheter i samtliga fem valkretsar. Bland annat kom 16 röster på Centerpartiet inte med i slutsammanräkningen. Utan det misstaget hade Centerpartiet med stor sannolikhet tagit ett mandat till, vilket hade kunnat påverka majoritetsförhållandet och gett de borgerliga ett litet övertag, men detta mandat tillföll nu Socialdemokraterna.

Kunskaperna om de politiska frågor som omfattas av landstingsval är bristfälliga. I en opinionsundersökning som SVT Västnytt låtit Sifo göra svarade bara 46 procent att sjukvårdsfrågorna är det viktigaste i valet, medan 26 procent svarade annat som har mycket litet med regionen och valet att göra.

Valdeltagandet ser ut att bli mycket lägre än vid det ordinarie valet. Då uppgick det till 80 procent i Västra Götaland och 83 procent i Örebrovalkretsen. Opinionsundersökningar pekar mot ett väsentligt lägre valdeltagande nu på söndag. Skadar de här fadäserna i valen förtroendet för valsystemet?

– Det är klart att det skadar förtroendet lite grann att vi inte klarar att genomföra val på ett korrekt sätt. Det är olyckligt, ingen tvekan om det. Å andra sidan kan man säga att det faktum att vi har rättat till felen och gör om valen när så behövs är någonting som bör bidra positivt till förtroendet för systemet, tror Folke Johansson vid Göteborgs universitet.

Det har diskuterats hur mycket rikspolitiker och partiledare ska engagera sig i omvalen, som ju är lokal- och regionval. Partiledarna har stöttat sina lokala partiföreträdare med närvaro och tal. Den nya socialdemokratiska partiledaren Håkan Juholt har också utmanat statsminister Fredrik Reinfeldt på duell, men denna har avböjt med hänvisning till att det är lokala frågor som ska avgöras.

Det är en spännande balansakt både i Västra Götaland och Örebro där i båda fallen ett enda mandats förflyttning kan skapa en ny majoritet. Ett lågt valdeltagande säger statsvetarna brukar gynna den borgerliga sidan.

I Örebro är Yusuf Cabdow socialdemokratisk politiker. Han vill att endera sidan får en klar majoritet att styra kommunen med:

– Det går ju inte att styra när man har Sverigedemokraterna som vågmästare. Det är viktigt att de borgerliga får styra med en majoritet eller att vi får styra. Är vi i minoritet kommer vi att söka stöd från andra sidan, men aldrig från Sverigedemokraterna, säger Yusuf Cabdow.