Sverige får kritik för behandling av romer

2:28 min

I sin årsrapport 2011 riktar människorättsorganisationen Amnesty International kritik mot Sveriges hantering av asylsökande romer från Serbien och Kosovo. Genom att behandla ett stort antal asylansökningar från romer som "uppenbart ogrundade" lever Sverige inte upp till internationella normer för skydd av flyktingar skriver Amnesty. Madelaine Seidlitz, jurist på svenska Amnesty, förklarar begreppet "uppenbart ogrundad":

– Det innebär att asylärendet inte behöver utredas, eftersom det omedelbart- av det lilla man säger när man kommer och söker asyl- är helt uteslutet att personens mänskliga rättigheter kommer att kränkas.

Om Migrationsverket anser att en asylansökan är uppenbart ogrundad snabbehandlas den. Den sökande kan tvingas lämna Sverige redan innan ett eventuellt överklagande är klart, och man har heller inte rätt till juridiskt biträde.

– Det är otroligt allvarligt. Det innebär att man själv, utan kunskaper i svenska språket, asyllagstiftning, svensk lagstiftning, ska tillvarata sina egna intressen och veta vad som är betydelsefullt i asylprocessen. Det är inte rättssäkert, säger Madelaine Seidlitz.

För några år sedan var det vanligare att asylansökningar ansågs uppenbart ogrundade. Den utvecklingen vände, men nu syns en ökning igen där just romer från Serbien och Kosovo sticker ut. Det är ett allvarligt misstag, anser Madelaine Seidlitz:

 – Det är absolut inte uppenbart att man som rom från Serbien eller Kosovo inte förföljs. Vi vet att romer har svårt att få tillgång till arbetsmarknaden, att barnen diskrimineras i skolan, att man har svårt att få tillgång till sjukvård. Utöver det vet vi också att det inte är ovanligt att man utsätts för olika former av våld.

Oskar Ekblad, avdelningschef inom verksamhetsområde asylprövning på Migrationsverket, delar inte Madelaine Seidlitz bedömning, åtminstone inte när det gäller romer från Serbien:

– Migrationsverket gör en individuell prövning av samtliga ärenden och vi vill inte uttala oss om hela grupper. Däremot kan jag inte annat än hålla med när det gäller situationen i Kosovo- där bör inte asylärenden anses vara uppenbart ogrundade, säger han.