Läkarbristen väntas öka kraftigt i framtiden

3:26 min

Den svenska vården hotas av en betydande brist på personal om tio år. Då beräknas det finnas 4 000 färre läkare, och 5 000 färre sjuksköterskor, än vad som behövs för att täcka behoven. Det visar en prognos som Socialstyrelsen gjort för Dagens Nyheter. Redan i nuläget råder det läkarbrist i landet.

– Ja vi har läkarbrist i Sverige i dag, och det är ett tillstånd som vi har haft under väldigt många år, säger Kåre Jansson, utredningschef på Sveriges Läkarförbund.

Under de närmaste årtiondena kommer andelen äldre i Sverige enligt Socialdepartementet att öka från 17 till 25 procent. Samtidigt förbättras hälsan, livslängden ökar och fler sjukdomar kan botas med medicinska framsteg. Detta tillsammans ökar trycket på sjukvården, och är en anledning till att det råder läkarbrist och har gjort det i flera år.

Bristen på läkare kan innebära risker för patienter. I dag gör till exempel bristen på patologer att cancerpatienter tvingas vänta upp till en månad på en exakt diagnos. Kåre Jansson, utredningschef på Sveriges Läkarförbund igen:

– Riskerna är ju att man får vänta lite för länge på att få en diagnos, och att man inte kommer till rätt specialist alla gånger, utan att man kommer till en plats i sjukvården där inte den mest kunniga specialisten finns till hands.

Enligt långtidsberäkningar som socialdepartementet har gjort kommer personalbehovet inom sjukvården och äldreomsorgen att öka med närmare femtio procent under de närmaste årtiondena. Störst brist kommer det att bli på specialistutbildade läkare, särskilt inom allmänmedicin, psykiatri, internmedicin och gynekologi, enligt Socialstyrelsens prognos.

Prognosen tar hänsyn till att utbildningsplatserna kommer bli fler under de närmaste åren, men trots detta väntas alltså underskottet av läkare bli stort. Kåre Jansson på Läkarförbundet känner igen bilden, och menar att det viktigaste inte är främst att utbilda fler läkare, utan sjukvården måste organiseras mer effektivt:

– Läkarförbundet gör ju egna prognoser och vi ser ungefär samma brist som Socialstyrelsen, givet att man inte lyckas organisera sjukvården mer effektivt.  Vi ser ju att det krävs en bättre sjukvårdsorganisation för att vi ska komma till rätta med det här. Om det inte händer någonting med sjukvårdens organisation, då tror jag också att det kommer bli en brist på mellan 3 0000 och 5 000 läkare om tio år.

En annan lösning som diskuteras är att öka andelen invandrade läkare. Idag har femte läkare utländsk utbildning. Kommer man från ett annat land i EU så valideras, eller värderas och godkänns, ens kunskaper om man kommer för att jobba i ett annat EU-land. Men är man från ett land utanför EU är det betydligt mer komplicerat, och det krävs kompletteringar av utbildningen. Läkarförbundet jobbar för att detta ska bli lättare, men Kåre Jansson håller med om att det finns mer att göra.

– Det finns absolut mer att göra, och det här är ett bekymmer. Men som resurs så är det ju inte så väldigt många läkare det handlar om. Utan den stora potentialen ligger ju i att få en bättre rörlighet inom Europa, med alla dessa läkare som vi kan få från Tyskland, England, Frankriken och Polen och så vidare. Rörligheten kan öka, och kommer att öka. Det är en fantastisk potential för att jämna ut bristsituationen på olika håll, säger Kåre Jansson utredningschef på Sveriges Läkarförbund.