LÄKARBRISTEN

Redan nu svårt att locka läkare till glesbygden

4:00 min

Läkarbristen är redan i dag välbekant i många landsting, framför allt i glesbygden, där det kan vara svårt att rekrytera till exempel specialistkompetens och distriktsläkare. I Jämtland anlitar man bemanningsföretag, rekryterar utomlands och satsar på att locka unga till vården, för att råda bot på bristen.

I Jämtlands läns landsting är man van vid att hantera läkarbristen. Anni Åsén är personalstrateg inom kompetensförsörjning där. Det innebär att hon både blickar framåt för att se vad som krävs för framtiden, men också med att lösa bristsituationer i det korta perspektivet. Just nu ser det både bra och dåligt ut i Jämtland, säger hon. Det finns bra med så kallade At- och St-läkare, och tillgången på läkare är god utom inom vissa specialiteter.

– Det som är problemet hos oss det är specialistläkare, som grenspecialiserade läkare inom medicinområdet. Det är distriktsläkare, och fram för allt till glesbygd då.

Hur ser situationen ut i glesbygden?

– Det är ju så att vi är beroende av bemanningsföretag. Det är svårt att rekrytera dit och uppstår det vakanser så är det svårt att ersättningsrekrytera, så är det ju.

Hur gör ni för att lösa det?

– Med bemanningsföretag, men också utlandsrekrytering. Där har vi lyckats med till stor del, men det finns ju en rörlighet där med som gör att folk flyttar till andra delar av landet, säger Anni Åsén.

Under de närmaste årtiondena kommer andelen äldre i Sverige, enligt socialdepartementet, att öka från 17 till 25 procent. Samtidigt förbättras hälsan, livslängden ökar och fler sjukdomar kan botas med medicinska framsteg. Allt detta tillsammans ökar trycket på sjukvården. I Jämtlands läns landsting arbetar man på olika sätt för att försöka råda bot på den framtida brister på läkare, säger Anni Åsén.

–  Vi försöker nu att intressera de som kommer från glesbygden att utbilda sig vidare. Vi har en ungdomssatsning där vi fokuserar på det synsättet. Man vet vad det handlar om att jobba i glesbygd om man kommer därifrån.

Sedan några år tillbaka så anordnar landstinget också studiebesök på sjukhuset i Östersund för att försöka locka unga till vården. Förra hösten var sammanlagt 300 från nian i grundskolan och trean i gymnasiet på studiebesök.

– Jag tror det handlar om att man måste konkurrera om den unga arbetskraften. Man måste intressera de unga att jobba inom hälso- och sjukvård, säger Anni Åsén.

Ett annat sätt att råda bot på läkarbristen i det långa perspektivet är en satsning på regional läkarutbildning. Det innebär att Umeå universitet nu kommer att förlägga en del av läkarutbildningen till Jämtland. Sjukhuset i Östersund kommer att ta emot tio studenter per termin. Men sammantaget så är ändå Anni Åsén oroad inför framtiden.

– Ja, ska jag vara ärlig så är man ju det. Andelen äldre ökar, andelen yngre minskar, fram för allt i det här länet. Så utifrån det perspektivet kan man bli lite orolig. Men hälso- och sjukvården är en intressant verksamhet som ständigt utvecklas, så på så sätt tror jag vi kan jobba mycket mer att få unga intresserade, för här finns ju allt från gymnasieutbildade till högt specialiserade yrkesgrupper så det finns ju plats för många, säger Anni Åsén personalstrateg inom kompetensförsörjning vid jämtlands läns landsting.