Större texter på förpackningar efterfrågas

2:26 min

"Större text, tack!" lyder kampanjen som Sveriges Konsumenter och Konsumentföreningen Stockholm startade i måndags med syfte att få producenter, handeln och inköps-ansvariga att ta sitt ansvar.

Förpackningarnas små bokstäver, dålig kontrast, för långa rader och svårlästa typsnitt orsakar problem för konsumenterna och man bryter dessutom mot lagen, säger Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter till SR International:

– Det var ganska enkelt och hitta livsmedelförpackningar, dvs mat och dryck där det är väldigt dåligt ställt, där man kan knappt kan läsa, även om man har normal syn. Det är ett problem för många miljoner människor då och då, att man faktiskt inte kan se vad det står på förpackningen och det kan vara väldigt irriterande men det kan vara väldigt allvarligt för människor till exempel med allergier. Det kan vara direkt en hälsofara. Och dessutom är det faktiskt ett lagbrott därför att i lagen står det att det ska vara läsbart, säger Jan Bertoft.

Enligt Bertoft beror det hela på att det inte finns någon fungerande tillsyn. De myndigheterna som ska se efter det här, nämligen de kommunala miljö- och hälsoskydds-inspektörerna eller Livsmedelverket har inte prioriterat frågan. Men det största ansvaret ligger på Handeln och industrin som nonchalerar frågan, anser Bertoft.

Den skarpa kritiken faller på flera företag, till exempel producenter som Coca Cola, Danone, Spendrups och Saltå Kvarn eller livsmedelkedjorna som Citygross, Ica, Coop, Hemköp, Lidl, Willys, osv.

– Alla är lika goda kålsupare som man säger. Alltså, det är stora brister på alla håll. Det gäller både multinationella företag som Coca Cola eller Saltå Kvarn som producerar ekologiska produkter och som har fått designpris för sina förpackningar som är snygga men oläslig, hävdar Jan Bertoft.

Lena Ekman, pressansvarig vid Saltå Kvarn håller med i kritiken och uppger att företaget håller på att ändra de texter som finns i de oläsliga förpackningarna.

- Ja, vi tycker att de har helt rätt. Det är några av våra förpackningar som har förskräckligt dålig läsbarhet det är väldigt ljus text på en ganska ljus färg och det går då knappt att läsa.

Enligt konsumentlagen ska bokstävernas storlek vara minimum 1,1 millimeter stora. Men vad ska man göra om förändringarna inte sker på kort sik?. Ska man ha en lupp med sig till butiken? frågar vi Jan Bertoft.

- Man ska inte behöva ha en lupp med sig. Det tycker jag är ett nederlag om konsumenterna måste ha med sig andra läsverktyg än sina glasögon. Det här måste man kunna läsa med normal syn och med sina vanliga glasögon), säger Jan Bertoft, generalsekreterare vid Sveriges Konsumenter.

EU har sedan länge diskuterat frågan och man förbereder en förodning för att alla länder inom Unionen ska följa de regler som ska gälla. Kravet är på minst 1,2 mm höga bosktäver. På mindre förpackningar som t ex tugummi gäller den minsta storleken på 0, 6 mm. Sveriges Konsumenter och Konsumentföreningen Stockholm lovar följa utvecklingen och kontrollera hur det blir längre fram med de kritiserade förpackningarna.