Libyen

Socialdemokraterna svänger om Libyen

4:01 min

Socialdemokraterna ändrar uppfattning om den svenska militära insatsen i Libyen. Partiet vill nu att Sverige ska vara med även i fortsättningen, om FN begär det. En tydlig och välkommen omsvängning, säger Widar Andersson, chefredaktör på oberoende socialdemokratiska Folkbladet.

– Socialdemokraterna gör en klok och bra reträtt i Libyenfrågan, så ser jag det.

Varför gör man det?

– Pressen blev för stor, man måste ändra sig, partiet klev fel, säger Widar Andersson.

Så sent som förra veckan sade partiledaren Håkan Juholt att Socialdemokraterna inte ville förlänga den den svenska insatsen i Libyen, när tremånadersmandatet går ut den 30 juni, även om FN begär förlängning. Men uttalandet fick stark kritik, bland annat från svenska FN-förbundet, som menade att ett avvecklande skulle vara att "svika viktiga FN-principer".

Men på onsdagen sade alltså Håkan Juholt på en presskonferens att den svenska insatsen bör fortsätta även efter den 30 juni, om FN begär det, men han håller fast vid det som riksdagen bestämde den 1 april, att flyginsatsen, med Jas Gripen-planen, ska avslutas den 30 juni.

– Jag har varit väldigt tydlig på insatsen med stridsflyg ska avslutas vid den tid som riksdagen har bestämt, den kom till för att vi ville förhindra Khadaffi att bomba sitt folk. Nu har Khadaffi inget flygvapen och kan därmed inte heller bomba sitt folk och därför ska självklart våra Gripenplan för den insatsen hem.

Jas-planen ska ersättas med humanitära insatser och marina stridskrafter, menar Socialdemokraterna. Men borgerliga företrädare, som folkpartiets försvarspolitiske talesperson Allan Widman, är starkt kritisk till att Sverige skulle byta från en militär insats till en annan.

– Det känns väldigt konstigt, det skulle ta väldigt lång tid att göra detta och få effekt av en marin insats och samtidigt så vet jag att kostnaderna för våra insatser ligger väldigt mycket just på att skicka dit dem och ta hem dem. Och med det förslaget som man nu lämnar innebär ju det att kostnaderna för att skicka ut och ta hem kommer att fördubblas, minst.

Utrikesminister Carl Bildt säger dessutom att ingen har frågat efter sjöstridsinsatser och att allt tyder på att Sverige, som står för en fjärdedel av flygspaningen, kommer att få frågan om fortsatt flygspaning.

Enligt en artikel i tidskriften Fokus byggde Socialdemokraternas tydliga nej till en fortsättning av den svenska Gripeninsatsen i Libyen, delvis på ett missförstånd. Ett utspel av den nye partiordföranden Håkan Juholt om att "mandatatet är tidsbegränsat" och att han hade svårt att tänka sig en förlängning av det, tolkades av partiets försvarspolitiske talesman Peter Hultqvist som ett definitivt nej till en fortsättning, och det var enligt Fokus källor inte Juholts mening. Hultqvist skrev sedan en debattartikel på nyhetssajten Newsmill som kategoriskt avfärdade en förlängning av flyginsatsen, och resten av partiledningen fick förhålla sig till det.

Och att man nu ändrar sig, underlättar för samarbetet i riksdagen, säger Cecilia Widegren, moderat vice ordförande i försvarsutskottet.

– Det är positivt att Socialdemokraterna nu också vill vara delaktiga i en bred överenskommelse i riksdagen som möjliggör att vi skickar svenska soldater och sjömän för att säkra andra människors fred och säkerhet.

Men Allan Widman, tycker inte att det är förtroendeingivande att partiet byter inställning så här.

– Jag kan konstatera att på dryga sex veckor så har Socialdemokraterna nu hunnit inte alla möjliga positioner i Libyenfrågan. Från att vi ska vara där med flygstridskrafter till att vi inte ska vara där, utan åka hem. Till att nu då istället tillföra marina stridskrafter. Och det är klart att det inte inger förtroende att man har en sådan hattig inställning i den här frågan. Jag tycker inte riktigt att jag känner igen Socialdemokraterna i detta.