STOCKHOLM MEMORANDUM

Nobelpristagare skrev på för hållbar utveckling

3:37 min

I dag avslutas ett tre dagar långt klimatmöte i Stockholm där ett tjugotal Nobelpristagare har formulerat ett så kallat memorandum till FN med åtgärder för att skapa en global hållbar utveckling. I åtta punkter tar man upp områden där det krävs snabba förändringar.

Det handlar bland annat om minska utsläppen för att bromsa temperaturökningen på jorden. Att värdera naturen på ett annat sätt och inte se resurserna som produkter på en marknad. Och vidare att effektivisera energianvändningen och stoppa slöseriet.

Nobelpristagarna inom olika vetenskaper signerade dokumentet på onsdagen. Det lämnades så över till Finlands president Tarja Halonen som leder FN:s panel för global hållbar utveckling. Hon var mycket nöjd med Stockholmsmötet och vad nobelpristagarna kommit fram till.

– Mötet här har varit fantastiskt bra. Det har stärkt arbetet även om vi inte har samma linje i allt, men den principiella linjen är viktig. Det memorandum de har författat är krävande.

Blir det en hjälp för er i FN i ert fortsatta arbete?

– Det blir en stor hjälp. Inte bara psykologiskt utan också i det praktiska arbetet. Så jag är mycket, mycket tacksam, säger Tarja Halonen som leder FN:s panel för global utveckling.

Stockholm Memorandum ska utgöra ett arbetsunderlag för FN-panelens fortsatta arbete inför det stora klimatmötet i Rio de Janerio år 2012. Panelen ska komma med förslag till hur globala utmaningar, där både befolkningsutveckling och fattigdomsbekämpning ingår, ska kunna tacklas tillsammans med de stora klimatförändringar som väntas i framtiden.

Professor Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och Stockholm Enviroment Institute, har varit mötets ordförande och han tycker att man nått framgång.

– Ja det tycker jag. Det här har varit en verkligt bra dialog inte bara mellan nobelpristagare utan också med några av världens ledande forskare, företagsledare, tänkare och görare inom området global hållbar utveckling. Vi har fått fram ett budskap till världens ledare som anger en riktning för en omställning mot en hållbar framtid. Grundbudskapet är att vi behöver ändra vår relation till planeten och att det finns vetenskapligt stöd för det.

Var det svårt eller lätt att ena nobelpristagarna i en gemensam syn?

– Det var inte lätt, men inte heller alltför svårt. Vi har haft ett upplägg där vi har delat dokument under en lång förberedelseprocess. Vi har haft ett antal vetenskapliga bakgrundsrapporter som var klara sedan tidigare och en bra dialog här ute på Vetenskapsakademin, säger Johan Rockström.

Men det finns olika uppfattningar i frågor som befolkningsutvecklingen, om den är ett problem eller inte. Och vetenskapsmännen har olika synpunkter i klimatfrågan vad gäller temperaturökningarna i atmosfären säger Johan Rockström, men tillägger han, man har inte målat upp något skräckscenario för framtiden.

– Alla forskare och nobelpristagare är väldigt måna om att inte gå ut och överdriva faran vi står inför utan snarare ha ett språk som är väldigt försiktigt och vetenskapligt grundat. Så trots att det här är ett dokument som kommunicerar till världens ledare att vi behöver en stor global transformation, en snabb förändring, så är det ändå försiktigt skrivet, säger Johan Rockström, Stockholm Memorandums ordförande, samt professor och chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och Stockholm Enviroment Institute.