Hemlöshet ökar bland unga

2:39 min

Allt fler barn och unga är hemlösa. Och fler barnfamiljer som riskerar att förlora sitt boende ökar, visar Stadsmissionens årliga granskning. Direktören Marika Markovits kräver nu åtgärder och menar att orsaken ofta är att det är svårt för unga att skaffa jobb.

– Vi tror att varför just andelen unga hemlösa ökar har att göra med att det under flera år har bedrivits en politik och samhällsutveckling som gör det allt svårare för unga att ta sig in på arbetsmarknad och bostadsmarknad och bli självförsörjande. Och det i sin tur gör att till slut så är det några i den gruppen som helt faller ur och faller utanför stödsystemen och utanför arbetsmarknad och till slut också hamnar i hemlöshet.

Marika Markovits menar också att kunskapen om hemlöshet är bristfällig i många kommuner utanför storstadsregionerna. Bara hälften av alla kommuner gör egna sammanställningar och har därmed kunskap om hur det ser ut på hemmaplan. Resten förlitar sig på Socialstyrelsens kartläggningar, varav den senaste kom 2006. Hon föreslår i Stadsmissionens rapport ett antal åtgärder som riktar sig till unga hemslösa.

 – Vi föreslår just i relation till de ungas hemlöshet att man ska lagstifta så att barnfamiljer inte kan vräkas. Vi vill också att man ska inrätta från regeringens sida rätten till personliga ombud för unga i hemlöshet. Och det tredje som vi efterfrågar det är att man ska ha rätt att slutföra sina gymnasiestudier även om man inte har föräldrar som är beredda att försörja eller kan försörja sig själv när man är 18, 19 år.

Sedan 2007 har mer än 1 900 barn vräkts från sina hem och i 55 kommuner har antalet vräkningar som drabbar barn ökat, enligt statistik från Kronofogden. Det trots att ett av målen med regeringens strategi mot hemlöshet, som löpte ut 2009, var att inga barn ska vräkas. Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin tror att det vi ser idag är ett resultat av att bostadssituationen har havererat och att det finns för lite stöd för barn som hamnar i hemlöshet. Han vill se fler och billigare bostäder.

 – Jag tror dels att vi måste stoppa vräkningar av barn, ett barn ska aldrig behöva utstå en vräkning, dels måste vi bygga fler bostäder. Vi måste bygga bostäder på ett sånt sätt att det också finns tillgång till billigare bostäder för den som inte har en tjock plånbok. Idag har vi en bostadssituation som utestänger den som inte har rätt kontakter eller tillräckligt med pengar och det skapar en hemlöshet som i sin extrema situation ser ut som det beskrivs på seminariet här.