Allvarlig situation i många skolor

2:16 min

Skolpolitikerna i Stockholm säger att situationen är allvarlig. Jan Valeskog (S) och vice ordförande i Stockholms utbildningsnämnd säger att det krävs mer resurser. Johanna Sjö (M) i utbildningsnämnden i Stockholms stad säger att staden just beslutat om utökade anslag, men att förändringarna inte kommer över en natt

Jan Valeskog, socialdemokrat och vice ordförande i Stockholms utbildningsnämnd, säger att situationen är allvarlig i många skolor i länet.

– Det är ju allvarligt eftersom det generellt sett i Stockholm blivit sämre resultat, färre som är behöriga till gymnasieskolan. Det handlar om 15-20 procents försämring på fem år. Så det är allvarligt, särskilt i områden med många invandrarbarn och ungdomar som inte får den hjälp och det stöd de behöver, säger Jan Valeskog.

Han menar att det krävs mer resurser till skolorna i de utsatta områdena.

– Det är helt nödvändigt att det socioekonomiska anslaget ökar, så att pengarna går till de här skolorna med störst behov. I dag är det otroliga skillnader mellan skolorna och så kan vi inte ha det, utan det har blivit en ökad segregation, säger Jan Valeskog (S).

Johanna Sjö, som också sitter i utbildningsnämnden för Moderaterna, säger att staden just beslutat om ökade anslag:

– Stockholm stad har bestämt sig för att ändra på hela resursfördelningssystemet till skolorna. Hjulstaskolan är en sådan skola som kommer att ha klart mer resurser än de flesta andra skolor, just för att bättre kunna möta de utmaningar som våra skolor och våra elever står inför, säger hon.

Men Jan Valeskog menar att det inte kommer att göra någon skillnad.

– Man höjer anslaget med två procent. Problemet är att man har ett allmänt besparingsåtagande som alla skolor ska ha, på 1,1 procent. Så det blir inte så mycket kvar när det dessutom ska betalas löner med mellan 2-3 procent, säger han.

Men det är inte bara pengar som behövs, och dessutom mycket har gjorts, säger Johanna Sjö.

– Vi har satsat på kompetensutveckling, lärarcoacher, karriärvägar för lärare. De nationella proven läggs in tidigare för att man tidigare ska kunna följa upp elever som inte klarar sig. Och att man helt enkelt ser till att lägga mer resurser på de här grupperna.

Men uppenbarligen räcker inte det, för det har ju blivit sämre de senaste tio åren. Kan man säga att de har fått den utbildning som de har rätt till enligt skollagen?

– Det är klart att det inte är bra. Det finns inte mycket annat att säga än att det är inte bra, resultaten är inte tillräckliga, utan det måste göras någonting. Vi jobbar ju också på att göra det men det går inte att göra över en natt, säger Johanna Sjö (M) i utbildningsnämnden i Stockholms stad.