Bra representation av utlandsfödda i riksdagen

3:53 min

En av tio riksdagsledamöter är födda utanför Sverige. Detta visar en ny kartläggning som tidningen Riksdag & Departement gjort. Konkret är 31 ledamöter av kammarens 349 födda utomlands och de flesta kommer från Turkiet, Iran och Irak.

– Allt fler partier ser att vara född i ett annat land som en viktig erfarenhet som också behövs i Sveriges riksdag.

Tomas Tobé, moderat och ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott som har hand om integrationsfrågor. De flesta av de ickesvenskfödda ledamöterna representerar just hans parti: Moderaterna.

– Vi har haft ett medvetet arbete som handlar om att vi vill se fler personer i vår riksdagsgrupp som har erfarenheter av att komma från ett annat land och jag är väldigt stolt över att moderaterna har fyrdubblat representationen i vår riksdagsgrupp.

Partiernas medvetna satsning är en av orsakerna till att vi idag ser en sådan förändring menar forskarna från Stockholms Universitet. Maritta Soininen är statsvetare som har följt utvecklingen och hon säger för Riksdag & Departement att de övriga anledningarna går att hitta i den liberala medborgarskapslagstiftningen, och i rösträtten för de kommunala val som utländska medborgare bosatta i Sverige fått 1976.

Miljöpartiets Mehmet Kaplan, född i Turkiet, är en av de ledamöter som är född utomlands. Riksdagen har blivit en del av den svenska verkligheten, säger han.

– Det här är en resonansbotten, det är verkligheten för många, många människor i vårt land. Då är det i parlamentarismen en naturlig utveckling att det blir fler och fler med olika erfarenheter med olika nationellt ursprung, och en annan etnicitet än den svenska som kommer att vara representerade i Sveriges lagstiftande församling. Detta är en naturlig utveckling och den är viktig.

Men lika viktigt ur representations synvinkel är bostadsorten - både när det gäller landet eller delar av en stad, menar Mehmet Kaplan.

– Vi har till exempel en väldigt tydlig indikation på att en väldigt liten andel av våra riksförtroendevalda, alltså riksdagsledamöterna, bor i de så kallade miljonprogramsområdena. En väldigt låg andel i förhållande till hur många människor som bor, verkar och har sin verklighetsförankring där, säger Mehmet Kaplan som förstår den frustration som de som inte kan se sig representerade i riksdagen måste känna.

– Jag tycker att det är en minst lika viktig parameter som man tyvärr många gånger missar.

Detta återspeglas i det låga röstdeltagande som en del områden har, menar Kaplan.

Större ansvar för lokalsamhället leder till ett större engagemang. Mehmet Kaplan vill gärna se flera utlandsfödda eller andra generationers riksdagsledamöter från just miljonprogramområdena. För trots att det i Riksdagen sitter 21 representanter för olika partier födda utanför Europa, fem från EU och 5 från Norden betyder det inte att alla medborgargrupper är representerade.

Men är detta varifrån man kommer så viktigt?

– Man bör ju se alla människor som individer och det är det viktigaste. Men det är ju klart - har man fler nätverk, och känner många människor - det tror jag är viktigt för ett parti som menar allvar med att representera hela Sverige, säger Tomas Tobé som tillhör partiet som mest ökat och leder när det gäller utlandsfödda riksdagsledamöter - Moderaterna. Socialdemokraterna och Folkpartiet följer tätt efter. Bland Riksdagspartierna är det enbart Sverigedemokraterna som bland sina ledamöter inte har någon som är född utomlands.