Läkarförbundet lättade efter friande barndråpdom

3:17 min

Ett av de mest uppmärksammade rättsfallen i Sverige på många år avgjordes på fredagen. Den barnläkare som stått åtalad för barndråp friades helt av Solna tingsrätt. Hon stod anklagad misstänkt för att avsiktligt ha gett ett för tidigt fött spädbarn en för hög dos av läkemedlet tiopental på Astrid Lindgrens barnsjukhus hösten 2008, vilket enligt åklagaren ledde till barnets död.

Åklagaren Peter Claesson ansåg att läkaren av barmhärtighetsskäl medvetet hade gett flickan stora mängder narkosmedel tiopental. Försvarsadvokaten Björn Hurtig påstod hela tiden att barnläkaren inte injicerat något annat än koksaltlösning och att blodprovssvaret var felaktigt.

Enligt tingsrätten har åklagaren inte heller tillräckligt säkert lyckats bevisa att läkaren skulle ha agerat på något sätt som inte varit medicinskt motiverat i samband med att barnet dog.

Marie Wedin, ordförande för Sveriges Läkarförbund anser att domen betyder principiellt följande:

– Läkare och annat personal som jobbar med den här typen av patienter är så professionella så att de inte låter sig påverkas i sitt handlingsmönster när det gäller det här. Sen om det kan få nån påverkan på allmänhetens tillit till hur vården handskas med sina fel och misstag det vet jag inte. Vi vill ju inte ha en utveckling som i USA där man vänder sig till polisen när man tycker att man har blivit felbehandlad.

Omständigheterna kring hur barnläkaren behandlades när polisen kom till hennes arbetsplats på Astrid Lindgrens sjukhus har väckt kritik från läkarkåren. Marie Wedin:

– Jag tror att många läkare har känt som jag att det känns absurd att någonting så här ska hända när man går till jobbet ett vanligt dag.)

Åklagaren har tre veckor på sig att överklaga, men Marie Wedin tror att det blir svårt att se hur en eventuell nästa instans kan komma till en annan slutsats än tingsrättens. Hon önskar att barnläkaren snart kan återgå till sitt arbete och att föräldrarna kan fortsätta sörja barnets bortgång.

– Det är väldigt skönt att hon har friats och att hon förhoppningsvis själv kan gå vidare, men också föräldrarna till barnet kan fortsätta sörja på rätt sätt.

Domstolens slutsats är att det är bevisat att det funnits tiopental i blodet på det döda barnet, men att det är oklart hur hög koncentrationen varit, säger Mari Heidenborg, tingsrättens ordförande.

– Samtliga experter som har hörts i målet de har ifrågassat det här höga värdet.

Och åklagaren Peter Claesson kommenterade på följande sätt tingsrättens dom:

– Jag konstaterar att tingsrättens har ansett att analysresultat som rättsmedicinalverket har svarat ut , att man inte anser att är tillräckligt tillförlitligt, och där har tingsrätten gjort en annan bedömning än vad jag gjort. Åtalet bygger på analysresultatet och jag som åklagare måste lita på det svar som rättsmedicinalverket lämnade ut.

Sa åklagaren Peter Claesson som inte vet om han ska överklaga domen eller inte.