Ung moderat föreslås till partistyrelsen

2:58 min

Moderaterna ska enligt det nya idéprogrammet arbeta för ett öppet och inkluderande Sverige. Trots det finns det kritiska röster som uppmärksammar att det inte finns någon kandidat till partistyrelsen med så kallad invandrarbakgrund. Valberedningen har enligt ungdomsförbundet, MUF, missat det.

Moderata Ungdomsförbundet, MUF, ville ha en 80-talist och invandrare i partistyrelsen, och hade föreslagit att Hanif Bali, 24-årig riksdagsledamot ska sitta i partistyrelsen. Men stämman beslutade att inte välja Hanif Bali.

Själv sa han innan M-stämman att han skulle vara beredd att ta den utmaningen. Men när han talade med SR International ville han hellre tala som sakpolitiken. Han vill driva på frågor som är direkt relaterat till arbetsmarknads- och integrationsfrågor, säger Hanif Bali som sitter i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

– Människor brukar göra misstaget och skilja integrationspolitik från arbetsmarknadspolitik och det stämmer inte. Båda är olika sidor av samma mynt. Om vi minskar trösklarna på arbetsmarknaden då kommer fler utrikesfödda att få jobb och då kommer de att få det snabbare.

Hanif Bali tycker att regeringens arbetsmarknadspolitik har lyckats, och skapat omkring 100 000 nya arbetstillfällen under det senaste året trots den svåra finanskrisen i Europa. För insatsen har den privata sektorn svarat väldigt bra, men kommunerna har inte hjälpt till förutom några få undantag, tycker Hanif Bali.

– Om vi tittar på integrationsfrågan har kommunerna misskött sig. Vi har några kommuner, t ex Solna, som har skött sig väldigt bra. Bara efter ett par månader i SFI, har folk hamnat i arbetspraktik, språkpraktik och får arbetslivserfarenhet och lär sig språket. Man lär sig inte språket på skolbänken, man gör det i kontakt med andra människor, och det gör man på en arbetsplats.

Förutom en ny partistyrelse ska stämman ta ställning till ett nytt idépolitiskt program och ett kommunalpolitiskt program. 180 motioner ska behandlas av de 200 ombuden. Partistyrelsen ställer sig bakom ett tiotal, bland annat att slopa kraven på sterilisering vid könsbyte, gårdsförsäljning av alkohol och att förstärka äganderätten.

Hanif Bali tycker att det är dags att förnya idéprogrammet som i många avseenden känns gammalt:

– Förra idéprogrammet är från 2001 och det känns rätt så gammalt. Det nya idéprogrammet för fram våra visioner av vilket samhälle vill vi leva i och hur vi vill nå dit. Det kommer att bli ett program där vi moralisk eller socialt förnyar oss också, t ex med med "alla likas värde" och lyfta människornas sexualitet. Och det är jag väldigt stolt över det. Speciellt med hbt-rättigheterna, säger Hanif Bali, riksdagsledamot (M).