EU-domstolen förbjuder patentering av stamceller

4:27 min

EU-domstolen beslutade i onsdags att man inte kan ta patent på en vetenskaplig process som innebär att man i processen förstör ett mänskligt embryo. Domstolen följer etiska principer som förbjuder företag att kommersialisera mänskligt liv genom patent.

Det här kommer inte att påverka den svenska grundforskningen kring stamceller på de svenska universiteten, säger Karin Forsberg Nilsson, professor och forskare på Uppsala Universitet:

– Men beslutet i EU-domstolen att det inte går att ta patent på forskning som involverar humana embryonala stamceller gör att Europa kan få en konkurrensnackdel gentemot resten av världen när det gäller att tillämpa resultatet från stamcellforskningen. Däremot påverkas inte själva forskningen som utförs vid universiteten.

Karin Forsberg Nilsson anser att de som kommer att drabbas i framtiden är de företag som vill investera i utveckling av metoder och produkter som inte kommer  att kunna skydda deras idéer eftersom man saknar patentskydd till det. Då blir det nästan omöjligt att driva företagsutveckling på dessa villkor.

Johan Hyllner, vd för Cellartis AB, ett svensk-franskt bioteknikföretag med säte i Göteborg, som bland annat arbetar med läkemedelsutveckling, säger att man var förberedd på detta beslut från Eu-domstolen.

– Beslutet innebär för oss som bolag, och jag tror för de flesta bolag i Europa, inte så väldigt mycket eftersom vi arbetat efter de förutsättningarna de sista fem åren. Så det här var ett väntat beslut medan i andra marknader som också är viktiga för oss som till exempel Usa och Japan, där kan man få sådana patent godkända, säger Johan Hyllner.

Bakgrunden till EU-domstolens beslut är ett fall där den tyske professorn Oliver Bruestle utvecklat en behandling av nervsjukdomar som Parkinsons, där han använder stamceller från mänskliga embryon. Professorn ville ha processen patentskyddad, men EU-domstolen slår fast att ett sådant patent inte är förenligt med EU-rätten.

Johan Hyllner, vd för Cellartis AB, säger att det kan finnas problem för de bolag som inte kan skydda sina resultat i Europa eftersom det innebär att vem som helst kan komma in och kopiera det som företaget gör. En sådan utveckling skulle kunna tvinga företaget att ha en mindre öppenhet och börja arbeta efter företaget efter Coca-Colas policy, nämligen att hålla receptet hemligt intern i företaget.

Han poängterar också att det som nu förbjuds är de väldigt tidiga processerna, men inte om bolaget redan har utvecklat stamcellerna till exempel till hjärtmusklerceller.

– Om man har utvecklat de här stamcellerna till exempel till hjärtmuskelceller och tillverkar dem i stora kvantiteter, då behövs det också bioprocesser och de bioprocesserna kommer fortfarande att gå att skydda inom Europa. Och det är också tunga argument och tungt skydd som man faktiskt ändå kan etablera.

Johan Hyllner säger också att det kan finnas andra företag som drabbas svårt av detta beslut. Till exempel i Storbritannien, där man befarar att beslutet från EU-domstolen kan bidra till att mindre pengar kommer till forskningen. Något som också Karin Forsberg Nilsson, professor vid Uppsala Universitet tror kan drabba särskilt  nya företag.

– Det kommer att bli väldigt svårt då att starta nya företag i Europa som baserats på stamcellsmetoder och det kommer att var svårt för företag att utveckla metoder som bygger på stamceller eftersom deras konkurrenter till exempel i Asien eller Amerika kommer att patentskydda liknande saker, säger professor Karin Forsberg Nilsson vid Uppsala Universitet.