Nytt migrationsmönster kräver nya regelverk

4:06 min

De tillfälliga flyttlassen över gränserna ökar. Omkring en tredjedel av all invandring till OECD-länderna handlar om så kallad temporär migration. Allt tyder nu på att Sverige är på väg att anpassa regelverken för att kunna dra nytta av den tillfälliga invandringens fördelar.

– Det handlar om människor som är födda i Sverige, flyttat och vill komma tillbaka. Det handlar om människor som har bott här i kanske 5 – 6 år och flyttat, för att sedan återkomma igen. För så ser dagens rörelsemönster ut. Man flyttar allt fler gånger, säger Mikaela Valtersson, förre detta politiker och ordförande för den så kallade Kommittén för cirkulär migration.

Hon talar om den nya verkligheten, om behovet av att främja rörlighet och om att bättre dra nytta av den resurs som den ökade migrationen för med sig.

Tove Lifvendahl är samhällsdebattör och hon har just kommit ut med en bok på temat. "Från sagoland till framtidsland" heter den, och hon menar att Sverige har glömt en viktig läxa ur sitt förflutna.

– Sverige har blivit rikt en gång i tiden genom att gå på internationell skattjakt. Vi såg människorna som utvandrade från Sverige till Amerika eller andra ställen som informationskanaler. Det skrevs mycket brev hem till Sverige och människor kom hem med nya erfarenheter och kunskaper som vi sedan tog till oss och byggde mycket av. Och vi var också mycket mer ute och letade aktivt efter nya metoder att lösa olika saker och det lade grunderna till några av våra allra största industriföretag, säger Tove Lifvendahl.

Men sedan hände någonting, säger hon. Sverige blev rikt, och Sverige blev självgott.

– Sverige är ett land som är jätteberoende av export och import: Vi är en handelsnation och det bör göra att vi hela tiden är på internationell skattjakt, att vi betraktar människor som rör sig över gränserna som informationskärl, som informationskanaler som vi på alla sätt skulle tanka av på deras kunskap, säger Tove Lifvendahl.

Det handlar om utländska studenter, människor som vill komma hit och jobba under en tid, men även svenskar i förskingringen som vill återvända hem och invandrare inom landet som kanske vill bege sig utomlands och jobba där under en tid.

I våras presenterade Kommittén för cirkulär migration sina förslag och en del av dem handlade om hur man ska främja migrationen och stödja den positiva påverkan den har på vårt samhälle. Mikaela Valtersson var ordförande för den här kommittén.

– Det är en lång rad förslag för att främja ökad rörlighet, men ett av de viktigaste är att se till att människor som har lust att åka härifrån och vill flytta utomlands ett tag inte förlorar sitt permanenta uppehållstillstånd. I dag är det så att om man flyttar från Sverige och anses bosatt någon annanstans och bara är härifrån i kanske tre månader då riskerar man att förlora sitt permanenta uppehållstillstånd som var en stor möda att få. Och det där blir då en inlåsningseffekt. Då vågar folk inte flytta, säger hon.

Där, och på flera andra punkter, behövs ändringar i svenskt system och regelverk menar Mikaela Valtersson. Migrationsminister Tobias Billström vill ännu inte uttala sig om vilka konkreta lagändringar som kan komma. Remissomgången är just avslutad, och en del diskussioner återstår innan några beslut kan fattas, enligt Billström.

Den tidigare socialdemokratiske riksdagsmannen Luciano Astudillo leder nu arbetet inom stiftelsen Uppstart Malmö. Syftet är att erfarna entreprenörer ska hjälpa nya företag som kan bidra till att fler jobb skapas. Luciano Astudillo håller med om att reglerna behöver anpassas efter de nya migrationsmönster som globaliseringen skapat. Men han anser att man måste gå försiktigt till väga.

– Varje gång vi tar ett steg och öppnar upp så måste vi se till att det fungerar väl. Det kan inte vara så att vi beviljar arbetstillstånd till svenska företag här och så dyker de människorna aldrig upp utan försvinner in i en grå sektor i Europa. Det kan inte vara så att vi ser att arbetstillstånden används som en affärsidé för att få hit människor som i första hand inte behöver jobb. Ska vi bygga vidare på detta, och jag verkligen tror på att öppna upp Sverige för världen på ett helt annat sätt, så måste vi också se till att skapa en legitimitet kring det regelverk som finns, en trovärdighet och ett folkligt stöd för det, annars kommer det att vara väldigt svårt, säger Luciano Astudillo, från stiftelsen Uppstart Malmö.