Moderaternas stämma

M vill befästa sin roll som statssbärande parti

5:03 min

Moderaterna fortsätter att segla i stark medvind vilket också märktes tydligt på stämningen på partistämman i Örebro i helgen. Partiet fortsätter att allt mer ta över Socialdemokraternas roll som statsbärande parti. Högerspöket finns inte längre, säger S-pressen. Men det är tunnsått med politiska visioner, enligt M-pressen. Två ledarskribenter sammanfattar stämman.

De nya Moderaterna, Sveriges enda arbetarparti som de kallar sig själva, vill i det nya idéprogrammet vara ett parti för rättvisa och gemensam välfärd. Man ska vara ett samhällsbärande parti med allmänintresset som ledstjärna.

Moderaternas vinnande politik bygger på att gå mot mitten och nära tidigare socialdemokratiska värderingar samtidigt som man lyckats genomföra stora skattesänkningar enligt gammal moderat politik. Widar Andersson är chefredaktör för socialdemokratiska Folkbladet Östgöten.

– Moderaterna eftersträvar nu att vända sig till breda folkgrupper i hela samhället ungefär på samma sätt som Socialdemokraterna gjorde på sin storhetstid från 1940 talet och framåt. Moderaterna har delvis en annan politik än Socialdemokraterna, säger Widar Andersson och fortsätter.

– Man ska komma ihåg att under de här åren har man sänkt inkomstskatterna med ungefär 70 miljarder kronor. Det är steg för steg mot ett mer privat samhälle än vad Socialdemokraterna skulle ha gjort.

Det går alltså inte att driva bilden av det gamla högerspöket i svensk politik längre?

– Nej, det finns de som försöker. Men jag tror att det är en återvändsgränd, utan ska den politiska oppositionen och framför allt Socialdemokraterna komma igen, så måste man förhålla sig till vad man ser och den politik som Moderaterna faktiskt står för och opponera mot den och inte opponera mot spöken och dolda agendor. Det är ingen framgång, säger Widar Andersson.

Förnyelsen av Sverige ska fortsätta, sa den omvalde partiledaren Fredrik Reinfeldt utan att närmare gå in på vad och hur. Är bristen på politiska visioner allvarligt för partiet?

– Det ska ju definitivt erkännas att det är relativt tunnsått med detta. Så just nu befinner man sig nog i en form av vänteläge, eller på väg mot en nystart när det gäller hur man ska formulera sig inför den utmaning som kommer nästa gång. Jag tror att man försöker befästa de positioner man erövrat, och därefter söker sig framåt igen, säger Mattias Olsson politisk redaktör på moderata Norrköpings tidningar.

Det moderata idéprogrammet kallas Ansvar för hela Sverige, och ansvar är den bild som Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg ofta återvänder till i den politiska debatten i dag. Vad är det viktigaste i detta nya idéprogram enligt Mattias Olsson på moderata Norrköpings tidningar?

– Det som är tydligast om man tar en generell bild på det hela är att man inte ger sig ut från den inslagna vägen utan håller sig här. Finansminister Borg var tydligt nöjd med att man lyckades rädda kvar värnskatten till exempel. Något som skulle få de flesta moderater att häpna för några år sedan. Man håller sig på den position man har i den meningen att man inte rör sig åt varken höger eller vänster utan försöker att bredda och appellera till det tidigare statsbärande partiet med ansvarstagande och de här frågorna, säger Mattias Olsson, ledarskribent på moderata Norrköpings tidningar.

Det råder lugn och oro inom Moderaterna, men var har de så kallade gammelmoderaterna tagit vägen, de med mer klart konservativa värderingar? Widar Anderson på Folkbladet Östgöten.

– De finns, och jag pratade med många på stämman och lyssnade också på dem. Men de är inte bittra och inte hårt krävande utan nöjer sig med små framsteg. I debatten om idéprogrammet på stämman så nöjde man sig med att få med en skrivning om att Moderaternas idémässiga bakgrund bygger på liberalism och konservatism och där vann man en votering mot partistyrelsen.

Går det rent av alltför bra för Moderaterna och finns det en risk för högmod?

– Finns alltid en risk. Det fanns inslag där på stämman som jag hissar lite varningsflagg för, alltså när statsminister Fredrik Reinfeldt säger sig företräda allmänintresset som svävar över alla särintressen som finns i samhället. Det är mycket vanskligt. Det kan antyda risk för högmod faktiskt, säger Widar Anderson, chefredaktör på Folkbladet Östgöten.