DELÅRSRAPPORTER

Åtstramningar till följd av finansoron i Europa

4:02 min

Den svenska industrin förbereder sig på sämre tider när finansoron och åtstramningar utomlands kan bromsa svensk exports möjligheter. När delårsrapporterna för årets tredje kvartal nu strömmar in är det flera företag som signalerar neddragningar på personalsidan även om de ekonomiska resultaten i många fall fortsätter att vara goda.

Flera av de stora exportföretagen redovisar också fortsatt stigande vinster. Lastbil- och busstillverkaren Volvo AB redovisar en vinst för tredje kvartalet på 5,8 miljarder kronor. Det är nästan en miljard bättre än förra året, men förväntningarna var ännu högre hos marknaden.

På Volvo ser man ingen påtaglig försämring av sin exportmarknad i år, men finansoron i Europa gör att man för nästa år förbereder en viss sänkning av produktionstakten av lastbilar. Över 400 visstidsanställda kommer att få gå.

Konkurrenten Scania gör en liknande bedömning och drar ned på produktionen med mellan 10 och 15 procent från nästa månad. Det innebär att 900 visstidsanställda inte får förlängt kontrakt utan får gå.

Papperstillverkaren SCA:s delårsrapport på tisdagen visade på en något lägre vinst jämfört med samma kvartal i fjol. Drygt 2 miljarder blev vinsten, men SCA ska nu genomföra ett effektiviseringsprogram för att minska kostnaderna med 700 miljoner kronor om året. Det leder till att 2 000 anställda i företaget i Sverige och utomlands förlorar sina jobb.

Och fler sparprogram och personalneddragningar är att vänta framöver säger Martin Guri, som är aktiestrateg på banken Nordea.

– Företagen har bara ett sätt att möta lägre intäkter och det är med lägre kostnader. Ofta är personalkostnaderna en av de största kostnaderna man har och då brukar man dra ned på personalen som ett litet dragspel när det blir lite sämre efterfrågan. Vi ska nog räkna med mera nedskärningar framför allt i de mer konjunkturkänsliga branscherna under senhösten, vintern och i början av nästa år tror jag definitivt.

Så det blir tuffare på den svenska arbetsmarknaden nästa år?

– Ja, vi kan redan nu se i allmän statistik att antalet nyanställningar har toppat och förväntningarna hos inköpschefer om nästa år är att man inte ska anställda mer  inom tillverkningsindustrin. När de här trenderna vänder brukar de hålla på ett tag. Förväntansbilderna är som för vinsterna att sysselsättningen ska bli svagare, så det kommer inte att komma som en överraskning för marknaden när det sker, säger Martin Guri på Nordea. 

Men hittills i år har det gått bra för svensk industri. Av de tunga exportföretag som hittills redovisat resultaten för tredje kvartalet har företag som Atlas Copco, SKF och Ericsson visat stigande vinster. Också bankerna, som i dag Swedbank, har stigande resultat för det tredje kvartalet.

Svårast att hävda sig i dag har detaljhandeln med företag som klädkedjorna Hennes & Mauritz och Kapp-Ahl. Där faller vinsterna i år.

Med den finansoro som finns nu i Europa, dit 70 procent av den svenska exporten går, så kan man ha tvivel om hur nästa år ska bli för svensk industri. Men på Exportrådet är chefekonomen Mauro Gozzo ändå relativt optimistisk om den svenska exporten nästa år och något ras  tror han inte på.

– Ja, vi har inte räknat med det. Det finns ingen ny information som indikerar att vi skulle få en nedgång ungefär som vi fick 2009, som blev det sämsta exportåret sedan 1946. Vi räknar fortsatt med att det är ganska troligt att vi får en tillväxt, men med risken att den inte blir så stark, säger Mauro Gozzo.

Den ekonomiska tillväxten i vår omvärld beräknas bli bara någon procent i många länder. Oron är som sagt knuten just nu till euroområdet, men svenskt näringsliv verkar utgå ifrån att skuldkrisen där på något sätt kommer att lösas, säger Martin Guri på  Nordea.

– Ja, någon form av lösning eller att man åtminstone skjuter problemet framför sig är väl ganska sannolikt. Det är helt osannolikt att de europeiska politikerna skulle komma ut en dag och säga att vi fixar inte det här. Nu struntar vi i det och låter vargarna ta över. Det fungerar ju så att de kommer att fortsätta och fortsätta . Kanske köpa sig tid som de nu gjort i två års tid, säger Martin Guri, som är aktiestrateg på banken Nordea.